WARUNKI SPRZEDAŻY („WARUNKI”)

Wersja 2019-1; opublikowana i obowiązująca od [23.10.2019]

Niniejsze Warunki określają warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy dowolną osobą, która chce dokonać zakupu produktów Atomic („Produkty”) z www.atomic.com/pl-pl witryna internetowa („Sklep internetowy”), a Amer Sports Poland Sp. Z o.o. , z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000233011, o kapitale zakładowym: 50`000,- PLN, NIP: 5262855343. (łącznie „Atomic”, „my” lub „nas”, w zależności od kontekstu).

1. INFORMACJE O NINIEJSZYCH WARUNKACH
Niniejsze Warunki dotyczą wyłącznie zamówień i zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym. Możemy okresowo zmieniać lub modyfikować niniejsze Warunki. Podamy ich datę wejścia w życie powyżej. Wszelkie zmiany Warunków będą dotyczyć zamówień złożonych w dniu wejścia w życie lub po dacie wejścia w życie.

SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE NA PRODUKTY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I AKCEPTUJESZ JE.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
2.1. Uwaga: zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby niebędące handlowcami. Nie przyjmujemy zamówień złożonych przez firmy, stowarzyszenia, niezależnych wykonawców ani inne podmioty prawne.

Aby móc kupować Produkty, musisz:

 • podać imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności i inne wymagane informacje,
 • mieć co najmniej 18 lat,
 • mieć zdolność do czynności prawnych.

Jeśli zamawiasz wiązania narciarskie, oprócz powyższego musisz podać następujące informacje dotyczące mocowania wiązań na nartach:

 • wiek,
 • poziom zaawansowania,
 • wzrost (w centymetrach),
 • waga (w kilogramach),
 • długość podeszwy butów narciarskich, które będą używane z wiązaniami (w milimetrach),
 • oczekiwana pozycja wiązań.

PRZYPOMINAMY, ŻE WIĄZANIA NIE BĘDĄ PRZEZ NAS WYREGULOWANE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ, KTÓRY DOPASUJE WIĄZANIA DO BUTÓW I SPRAWDZI JE ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIEGO URZĄDZENIA TESTOWEGO PRZED KAŻDYM UŻYCIEM. NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z WIĄZAŃ PRZED ICH WYREGULOWANIEM.

2.2. W przypadku utworzenia konta z identyfikatorem użytkownika i hasłem musisz zawsze chronić swoje hasło i nie ujawniać go nikomu, ponieważ ponosisz osobistą odpowiedzialność za każdy zakup dokonany za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy w sposób zawiniony spowodujesz ich niewłaściwe użycie.

3. PRZETWARZANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

Zgadzasz się, że zamówienie jest ofertą zakupu Produktów wymienionych w Twoim zamówieniu zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wszystkie zamówienia muszą zostać następnie przez nas zaakceptowane.

Możemy zdecydować, że nie przyjmiemy zamówienia według własnego uznania, a w szczególności zamówień niestandardowych, zamówień, co do których podejrzewamy, że nie zostały złożone w dobrej wierze, zamówień, które nie zostały złożone przez osoby fizyczne, lub zamówień na produkty spersonalizowane, jeżeli poszczególne elementy nie są dostępne. Nie jesteśmy zobowiązani do podawania powodu odmowy przyjęcia zamówienia, ale możemy to robić wedle własnego uznania.

Po otrzymaniu zamówienia, jeśli je akceptujemy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną wraz z numerem zamówienia, szczegółami zamówionych Produktów i Warunkami.

Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

Ponosisz odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie danych.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowi dowód zakupu. Prosimy o zachowanie tej wiadomości, ponieważ nie będziemy archiwizować umowy.

4. CENY, OPŁATA ZA WYSYŁKĘ I OPŁATA MANIPULACYJNA ORAZ PODATKI

Cena za Produkt będzie obowiązywała w momencie składania zamówienia i zostanie wskazana w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Możemy zmieniać ceny w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Podwyżki cen będą dotyczyć jedynie zamówień złożonych po wprowadzeniu takich zmian. Ceny Produktów obejmują podatek VAT lub inne obowiązujące podatki, ale nie obejmują opłaty za wysyłkę ani opłaty manipulacyjnej.

Oddzielne opłaty za wysyłkę, opłaty manipulacyjne i powiązane z nimi podatki VAT lub inne podatki będą pokazane w Sklepie internetowym w trakcie procedury zamawiania i zawsze w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

5. DOSTAWA
Dostarczamy Produkty wyłącznie na terytorium Polska i z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

Nie możemy dostarczać na następujące adresy:
adresy skrytek pocztowych,
zagraniczne adresy wojskowe,
zakłady karne.

Oferujemy następujące opcje doręczenia:

Standard: szacowany czas dostawy od 2 do 3 dni roboczych
Ekspres: szacowany czas dostawy od 1 do 2 dni roboczych
 

Czas dostawy wraz z wybraną opcją doręczenia zostanie potwierdzony w potwierdzeniu zamówienia. Czas dostawy nie przekroczy 30 dni, chyba że udzielisz na to wyraźnej zgody.

W przypadku zamówienia Produktów spersonalizowanych do czasu wysyłki w wybranej opcji dostawy dolicza się czas produkcji takich Produktów spersonalizowanych. Maksymalny czas dostawy produktów na zamówienie wynosi 6 tygodni.

W przypadku nieuzasadnionego odroczenia dostawy lub opóźnienia odbioru dostawy po uzyskaniu od nas informacji o próbie dostarczenia zamówionych Produktów bądź dostarczenia nam nieprawidłowego adresu dostawy, co skutkuje niepowodzeniem dostawy, przesyłka zostanie do nas zwrócona. Jeśli Produkty będą niedostarczone po pierwszej próbie doręczenia przez 7 dni roboczych i zostaną zwrócone do nas, będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy i zwrócimy Ci koszty zgodnie z postanowieniami pkt. 9.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak doręczenia, jeżeli opóźnienie lub brak doręczenia nie wynika z naszej winy ani nie leży po naszej stronie, zgodnie z prawem lub ogólnie przyjętymi zasadami.

Zachęcamy do sprawdzenia dostarczonej przesyłki i otrzymanych Produktów w ciągu 14 dni od ich dostarczenia, do sprawdzenia ich stanu oraz zweryfikowania, czy dostarczona przesyłka zawiera wszystkie elementy. W przypadku uszkodzenia lub braku Produktów należy skontaktować się z naszą Obsługą klienta.

6. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW
Nie gwarantujemy dostępności jakichkolwiek Produktów w Sklepie internetowym. Zastrzegamy sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności lub konieczności wcześniejszego powiadomienia, do zmiany, wycofania lub zaprzestania udostępniania dowolnych Produktów, chyba że przyjęliśmy Twoje zamówienie na takie Produkty.

7. ZGODNOŚĆ, INFORMACJE O PRODUKCIE
Przy składaniu zamówienia należy zwrócić uwagę, czy zakupione Produkty są zgodne z przeznaczeniem. Podczas sprawdzania zgodności z przeznaczeniem skorzystaj ze Sklepu internetowego jako ostatecznego punktu odniesienia. W przypadku różnicy między treścią Sklepu internetowego a jakiejkolwiek innej strony internetowej (lub innego źródła informacji), zgodność Produktów z przeznaczeniem pokazana w Sklepie internetowym w chwili zakupu będzie priorytetowa.

8. PŁATNOŚĆ
Płatności można dokonywać kartą kredytową (Visa/Mastercard), przelewem bankowym i PayPalem.

Wszystkie płatności podlegają kontroli bezpieczeństwa. W związku z tym nasza obsługa może się z Tobą skontaktować, aby potwierdzić informacje o zamówieniu i szczegóły zamówienia, np. aby poprosić o dowód adresu wystawiony na nazwisko osoby wskazanej w adresie dostawy itp.

9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA, ZWROT TOWARU I ZWROT PIENIĘDZY

9.1 Prawo do odstąpienia od umowy:
Jeśli kupiłeś Produkty na własny użytek prywatny jako konsument i chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów, możesz tego dokonać, o ile przeprowadzisz procedurę zwrotu na naszej platformie internetowej https://shop.atomic.com/pl-pl/return w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktów. W przypadku umowy dotyczącej wielu Produktów, prawo do dostąpienia od umowy wygaśnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania ostatniego Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy i zwrócić produkty, zapoznaj się z formularzem zwrotu otrzymanym wraz z przesyłką i wykonaj procedurę zwrotu na naszej platformie internetowej https://shop.atomic.com/pl-pl/return zgodnie z instrukcjami na formularzu zwrotu. Można również dokonać zwrotu na przykładowym formularzu odstąpienia dołączonym jako Załącznik 1 lub skontaktować się z naszą Obsługą Klienta.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy przesłać powiadomienie o odstąpieniu od umowy przed wygaśnięciem okresu przewidzianego na odstąpienie. Po otrzymaniu przez nas wysłanego przez Internet oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, musimy zwrócić otrzymane od Ciebie wpłaty, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dla wybranego trybu dostawy, który wybrałeś zamiast naszej zalecanej, tańszej dostawy standardowej) bez zbędnej zwłoki, a w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia dotyczącego Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Poniesiesz bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Zwrot zostanie zrealizowany tą samą metodą płatności, jakiej użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy inaczej. Nie pobieramy opłat z tytułu zwrotu kosztów.

Mamy prawo odmówić zwrotu pieniędzy do momentu otrzymania od Ciebie Produktów lub do chwili udowodnienia przez Ciebie otrzymania Produktów, w zależności od tego, który termin jest wcześniejszy.

Możesz zwrócić tylko takie Produkty, co do których dołożyłeś należytej staranności i z których nie korzystałeś w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktów. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obsługi Produktów wykraczającej poza to, co jest niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania zakupionych Produktów.

PROSIMY ZAUWAŻYĆ, ŻE NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W ODNIESIENIU DO:

 • PRODUKTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY WYPRODUKOWANE ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ KLIENTA LUB ZOSTAŁY SPERSONALIZOWANE (OBEJMUJE TO MIĘDZY INNYMI NARTY I WIĄZANIA, KTÓRE ZOSTAŁY ZAMONTOWANE I DOPASOWANE DO NARCIARZA).
 • PRODUKTÓW ZAPIECZĘTOWANYCH, KTÓRE BYŁY NIESZCZELNE PO DOSTARCZENIU I NIE NADAJĄ SIĘ DO ZWROTU ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH.

9.2 Procedura zwrotu
Formularz zwrotu zostanie umieszczony w przesyłce wraz z instrukcją zwrotu. Aby zapewnić szybki i bezpieczny zwrot, zachęcamy do przestrzegania podanej instrukcji zwrotu. Zwracamy uwagę, że będziemy przetwarzać wyłącznie zwroty środków i zwroty Produktów zakupionych w Sklepie internetowym.

 • Produkty należy zwracać w ich oryginalnym opakowaniu.
 • Należy dołączyć wszystkie akcesoria, podręczniki użytkownika oraz wszelkie bezpłatne upominki, które zostały wysłane w tej samej przesyłce.
 • Jeśli Produkt został zakupiony jako część pakietu wielu Produktów, należy zwrócić wszystkie Produkty należące do tego pakietu.

Prosimy o traktowanie Produktów z uzasadnioną ostrożnością i zwrócenie ich w stanie, w jakim zostały dostarczone.
Prosimy o bezpieczne zapakowanie Produktów i dopilnowanie, by numer zamówienia był wyraźnie widoczny na zewnątrz przesyłki.

Jeśli zwrot został zaakceptowany, zwrócimy cenę zapłaconą za Produkty powiększoną o pierwotny koszt wysyłki w ciągu 2 dni od otrzymania zwróconych produktów w naszym magazynie. W przypadku wybrania opcji dostawy ekspresowej zwracane będą jedynie standardowe koszty wysyłki. Zwrot kosztów zostanie potwierdzony pocztą elektroniczną.

Płatność zostanie zrealizowana z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z jakiej skorzystano do transakcji pierwotnej.

Jeśli 1) zwrócisz Produkty, których zwrot Ci nie przysługuje, 2) zwrócisz Produkty uszkodzone lub używane w sposób wykraczający poza to, co jest niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktów, 3) zwrócisz nie wszystkie Produkty lub 4) w innym zakresie nie dochowałeś należytej staranności w czasie obsługi i zwrotu Produktów, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zwrotu Produktów i odmowy zwrotu środków albo do obniżenia zwracanej kwoty z tytułu zmniejszenia wartości Produktów, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

Inne przypadki zwrotów: : Jeśli otrzymane Produkty nie są zgodne ze złożonym przez Ciebie zamówieniem lub jeśli przesyłka jest niekompletna bądź została uszkodzona w transporcie, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszą Obsługą Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania pomocy.

10. GWARANCJA USTAWOWA I GWARANCJA PRODUCENTA

10.1 Gwarancja ustawowa
Dopilnujemy, by nasze Produkty spełniały podstawowe standardy wymagane przez obowiązujące prawo, a w szczególności dopilnujemy, by nasze Produkty miały zadowalającą jakość i były zgodne z podanym przez nas opisem. Jeśli dostarczymy Ci Produkt, który nie zachowuje zadowalającego poziomu jakości lub nie jest zgodny z podanym przez nas opisem, lub z innych względów nie uwzględnia Twoich praw, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania naprawy bądź wymiany lub, jeśli nie jest to możliwe lub jest nieadekwatne, zwrotu kosztów.

10.2 Gwarancja producenta
Oprócz wyżej wymienionej gwarancji ustawowej zapewniamy Ci ograniczoną gwarancję producenta zgodnie z przepisami prawa Polska. Warunki z naszej polityki ograniczonej gwarancji dla Produktów są dostępne na naszej stronie internetowej w sekcji Polityka gwarancji.

JAKO KONSUMENT MASZ PRAWA ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, KTÓRE SĄ WADLIWE LUB NIE SĄ ZGODNE Z OPISEM. PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE NASZA POLITYKA OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE NARUSZA, NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA ŻADNYCH PRAW USTAWOWYCH, JAKIE MOGĄ CI PRZYSŁUGIWAĆ (ANI NIE POWINNA BYĆ W TEN SPOSÓB INTERPRETOWANA).

Jeśli uważasz, że masz prawo do skorzystania z usług gwarancyjnych, skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta.

11. DANE OSOBOWE
Polityka prywatności dostępna na naszej stronie internetowej oraz dodatkowe postanowienia niniejszych Warunków regulują wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Zakup Produktów w Sklepie internetowym wymaga zaakceptowania polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych opisanego w polityce prywatności. W każdym przypadku przestrzegana będzie stosowna polityka prywatności.

12. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Niniejsze Warunki określają pełny zakres naszych zobowiązań w odniesieniu do Produktów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie istnieją żadne inne wiążące nas gwarancje, warunki ani postanowienia, poza wymienionymi w niniejszych Warunkach. W szczególności nie odpowiadamy za zagwarantowanie, że Produkty odpowiadają Twoim zamierzonym celom, chyba że poinformowałeś nas o tych celach przed zawarciem umowy, a my się na nie zgodziliśmy. Musisz przestrzegać wszelkich porad, które dajemy Ci w związku z Produktami (w tym instrukcji, instrukcji obsługi lub podręczników dostarczonych wraz z Produktami). Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia Produktów dostarczonych przez nas, jeżeli uszkodzenia wynikają z niezastosowania się przez Ciebie do naszych porad.

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę treści lub materiałów przesyłanych lub przekazywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Nie gwarantujemy, że Sklep internetowy spełni Twoje wymagania lub będzie działać w sposób nieprzerwany, terminowy lub wolny od błędów, ani że strona lub serwer, które go udostępniają, są wolne od wirusów lub usterek bądź zapewniają pełną funkcjonalność, dokładność lub niezawodność Sklepu internetowego.

Ponosimy odpowiedzialność za szkody i rekompensatę za daremnie poniesione wydatki (dalej „Rekompensata”) wynikające z naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych wyłącznie:

 • w przypadku zamierzonego lub rażącego niedbalstwa,
 • w przypadku spowodowania śmiertelnych obrażeń, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w sposób umyślny bądź wynikający z niedbalstwa,
 • z powodu akceptacji gwarancji jakości,
 • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych w sposób umyślny bądź wynikający z niedbalstwa,
 • z powodu obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt lub
 • z powodu innego rodzaju obowiązkowej odpowiedzialności.

Rekompensata za naruszenia istotnych zobowiązań umownych ogranicza się do typowych i zasadniczo przewidywalnych szkód, z wyjątkiem przypadków śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu wynikających z rażącego niedbalstwa lub zamierzonego działania, w przypadku przyjęcia gwarancji jakości lub obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt.

Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść klienta nie jest powiązana z poprzedzającymi postanowieniami.

13. PROJEKTOWANIE NIESTANDARDOWYCH PRODUKTÓW
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić Twoje życzenia w zakresie umieszczenia osobistych treści na produkcie spersonalizowanym. Z powodów technicznych możemy być jednak zmuszeni wprowadzić pewne modyfikacje (np. dostosować rozmiar zdjęcia do wymiarów produktu). Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu dopuszczalności prawnej przekazywanych przez Ciebie treści prywatnych, w szczególności zdjęć, obrazów i tekstów, za które ponosisz wyłączną odpowiedzialność. Prosimy sprawdzić, czy treści prywatne, które chcesz przekazać, są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami i regulacjami i nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich itp.). W przypadku podejrzenia, że treści, które przekazujesz, naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i regulacje lub prawa osób trzecich, mamy prawo odrzucić tę treść i odstąpić od umowy.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy może być używany wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób zgodny z prawem. Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw i regulacji dotyczących Sklepu internetowego oraz wszelkich transakcji przeprowadzanych w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem.

Jeśli którekolwiek postanowienia niniejszych Warunków zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienia te będą egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, i pozostanie to bez wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.

W odniesieniu do zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym będziemy komunikować się elektronicznie, wysyłając e-mail lub w inny sposób zamieszczając informacje w formie elektronicznej.

PROSIMY ZAUWAŻYĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI NIE MAJĄ WPŁYWU NA TWOJE PRAWA USTAWOWE, KTÓRYCH NIE MOŻNA ZRZEC SIĘ LUB OGRANICZYĆ NA MOCY UMOWY (I NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE W TEN SPOSÓB).

15. OBSŁUGA KLIENTA
Nasza Obsługa Klienta pomoże Ci we wszelkich pytaniach związanych z zamówieniami w Sklepie internetowym. Możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00, z wyjątkiem dni wolnych od pracy:

Atomic:
Telefonicznie: +48 22 307 99 88
Pocztą elektroniczną: consumerservice-pl-pl@atomic.com

16. PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Polska i zgodnie z nimi będą interpretowane.