Terms and Conditions

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG («VILKÅR OG BETINGELSER»)

Versjon 2019-1. Publisert og gjeldende fra og med 23.10.2019

Disse vilkårene og betingelsene fastsetter vilkårene for salg mellom personer som ønsker å kjøpe Atomic-produkter («Produkter») fra www.atomic.com/en-no nettstedet («Nettbutikken») og Amer Sports Norge AS, et norsk selskap med organisasjonsnummer 929 673 999 med kontor i Snøfonna 1, 1470 Lørenskog , Norge (Samlet kalt for «Atomic», «vi» eller «oss», etter det som passer med sammenhengen).

1. OM DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE
Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for bestillinger og kjøp i nettbutikken. Vi kan endre eller tilpasse disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen. Gjeldene dato er oppgitt ovenfor. Eventuelle endringer i vilkår og betingelser vil gjelde for bestillinger som gjøres på eller etter ikrafttredelsesdatoen.

NÅR DU BESTILLER PRODUKTER SAMTYKKER DU AT DU BLIR BUNDET AV OG GODTAR DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

2. LEGGE INN EN BESTILLING
2.1. Vær oppmerksom på at bestillinger kun kan gjøres av personer som ikke er oppkjøpere. Vi godtar ikke bestillinger som gjøres av selskaper, foreninger, uavhengige leverandører eller juridiske enheter.

For å kunne kjøpe produkter må du

 • oppgi navn og adresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon og annen nødvendig informasjon
 • være minst 18 år
 • kunne inngå en kontrakt

Hvis du bestiller skibindinger, i tillegg til det foregående, må du oppgi følgende informasjon for å montere bindingene på skiene

 • alder
 • skinivå
 • høyde (i centimeter)
 • vekt (i kilo)
 • lengden på sålen til skistøvlene som vil bli brukt med bindene (i millimeter)
 • forventet monteringsposisjon for bindingene

MERK AT BINDINGENE DINE IKKE JUSTERES AV OSS. KONTAKT EN SPESIALIST FOR Å FÅ BINDINGEN JUSTERT TIL SKISTØVLENE OG TESTET MED EN PASSENDE TESTENHET FØR BRUK. BINDINGENE MÅ IKKE BRUKES FØR DE ER JUSTERT.

2.2. Hvis du opprettet en konto med en personlig bruker-ID og passord, må du alltid holde passordet ditt beskyttet og ikke oppgi det til noen andre. Dette fordi du er personlig ansvarlig for hvert kjøp som gjøres med bruker-ID-en og passordet ditt. Dette gjelder bare hvis du er ansvarlig for urettmessig bruk.

3. BESTILLINGSBEHANDLING OG KONTRAKTSINNGÅELSE

Du godtar at bestillingen er et tilbud om å kjøpe produkter som er oppført i bestillingen i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Alle bestillinger må deretter aksepteres av oss.

Vi kan velge å ikke akseptere bestillinger etter eget skjønn og spesielt unormale bestillinger, bestillinger som vi mistenker ikke er gjort i god tro eller bestillinger som ikke er gjort av enkeltpersoner, eller bestillinger for persontilpassede produkter når komponentene ikke er tilgjengelige. Vi er ikke pålagt å oppgi en grunn til å avslå å akseptere en bestilling, men kan gjøre det etter eget skjønn.

Etter å ha mottatt bestillingen din, sender vi deg en bestillingsbekreftelse via e-post med bestillingsnummeret og detaljer om produktet/produktene du har bestilt og gjeldende vilkår og betingelser.

Konklusjon av kontrakten vil finne sted når du mottar e-postbekreftelsen.

Du er ansvarlig for nøyaktigheten av detaljene du gir oss.

E-postbekreftelsen er kjøpsbeviset ditt. Vi arkiverer den ikke, derfor bør du selv lagre den.

4. PRISER, FRAKT OG EKSPEDISJONSGEBYR OG AVGIFTER

Prisen som belastes for et produkt, vil være den gjeldende prisen når bestillingen er plassert og vil bli angitt i e-postbekreftelsen. Vi kan endre priser når som helst uten forvarsel. Prisøkninger gjelder bare for bestillinger som legges inn etter slike endringer. Prisene for produktet inkluderer MVA eller andre gjeldende skatter, men inkluderer ikke gebyrer for forsendelse og håndtering.

Separate avgifter for forsendelse, håndtering og deres tilknyttede MVA eller andre skatter vil vises i nettbutikken under bestillingsprosessen og i alle tilfeller i ordrebekreftelsen.

5. LEVERING
Vi leverer kun produkter i Norge og vi er underlagt følgende restriksjoner:

Vi kan ikke levere til:
postboksadresser
utenlandske adresser
fengsler

Leveringsalternativene er som følger:

Standard: beregnet leveringstid på 3-4 virkedager
Ekspress: beregnet leveringstid på 2–3 virkedager
 

Leveringstid samt leveringsalternativet du velger vil bli bekreftet i bestillingsbekreftelsen. Leveringstiden vil ikke overstige 30 dager, med mindre du spesifikt samtykker til en senere dato.

Hvis du bestiller personlige produkter, blir produksjonstiden for disse lagt til forsendelsestidspunktet for det valgte leveringsalternativet. Maksimal leveringstid for persontilpassede produkter er seks uker.

Hvis du utilsiktet utsetter en levering eller forsinker et leveringsmottak etter at vi har varslet deg om at vi har forsøkt å levere de bestilte produktene til deg, eller hvis du har oppgitt feil leveringsadresse, vil leveringspakken bli returnert til oss. Hvis produktene forblir ulevert etter det første leveringsforsøket i en periode på sju virkedager og returneres til oss ulevert, skal vi ha rett til å kansellere kontrakten, og vi vil refundere deg i samsvar med bestemmelsene i punkt 9.

Vi skal ikke holdes ansvarlig for forsinket levering eller manglende utførelse, hvis forsinkelsen eller feilen ikke er vår feil eller vårt ansvar i henhold til loven eller generelt aksepterte prinsipper.

Vi oppfordrer deg til å undersøke leveringspakken og mottatte produkter innen 14 dager etter at de er levert til deg og sjekke tilstanden og at innholdet i leveringspakken er fullført. Ved skade eller manglende produkter, kan du kontakte kundeservice.

6. TILGJENGELIGHET AV PRODUKTER
Vi garanterer ikke tilgjengeligheten av produkter i nettbutikken. Med mindre vi har akseptert bestillingen din, forbeholder vi oss retten, uten erstatningsansvar eller tidligere varsel, til å endre, avvikle eller ikke lagerføre produkter.

7. KOMPATIBILITET, PRODUKTINFORMASJON
Vær årvåken når du bestiller for å sikre at produktene du kjøper er kompatible med den tiltenkte bruken. Bruk nettbutikken som ditt endelige referansepunkt når du sjekker kompatibiliteten. Hvis det er en forskjell mellom innholdet i nettbutikken og andre nettsteder (eller annen informasjonskilde), vil kompatibiliteten til produktet som vist i nettbutikken på kjøpstidspunktet bli sett på som å ha prioritet.

8. BETALING
Betaling kan gjøres med kredittkort (Visa/Mastercard), Klarna, bankoverføring og PayPal.

Alle betalinger vil være underlagt sikkerhetskontroller. Derfor kan slike tjenestetilbydere kontakte deg for å bekrefte bestillingsinformasjon og bestillingsdetaljer som adressebevis, adressebevis for navnet til personen som er oppgitt i leveringsadressen osv.

9. KANSELLERINGSRETT, RETUR OG REFUNDERING

9.1 Kanselleringsrett:
Hvis du har kjøpt produkter til privat bruk som forbruker og ønsker å utøve din rett til å kansellere kontrakten og returnere produktene kan du gjøre dette, så fremt du fullfører returprosedyren på vår nettbaserte plattform https://shop.atomic.com/en-no/return innen 14 dager etter datoen du mottar produktene. I tilfeller der en kontrakt er knyttet til flere produkter, utløper kanselleringsretten ditt innen 14 dager etter datoen da du mottok det siste produktet.

For å utøve din kanselleringsrett og returnere produktene, kan du se returskjemaet du mottok med pakken og fullføre returprosedyren på vår nettbaserte plattform https://shop.atomic.com/en-no/return som beskrevet på returskjemaet. Alternativt kan du returnere modellens kanselleringsskjema som er vedlagt som Vedlegg 1 eller kontakte kundeservice.

For å sikre kanselleringsretten må du kun sende meldingen om kanselleringen før kanselleringsperioden utløper. Når vi har mottatt den elektroniske erklæringen for å kansellere kontrakten, sender vi deg en e-postbekreftelse.

Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, må vi refundere betalingene vi mottar fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt tilleggskostnader for leveringsmetoden du har valgt i stedet for vår anbefalte, billigere standard levering) uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller senest 14 dager senest fra datoen da vi mottok varselet om avgjørelsen om å kansellere kontrakten. Det kommer til å påløpe direkte kostnader for retur av produkter. Refusjonen vil bli utført ved bruk av samme betalingsmetode som du brukte for den første transaksjonen, med mindre det er uttrykkelig avtalt med deg. Vi belaster ikke gebyrer for refusjon.

Vi har rett til å nekte refusjonen før vi mottar produktene fra deg eller til du har bevist at du har mottatt produktene, avhengig av hva som er den tidligere datoen.

Du kan bare returnere produkter som du har tatt rimelig hensyn til, og som du ikke har brukt på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå produktets natur, egenskaper og funksjon. Du vil være ansvarlig for eventuell redusert verdi av produktet som følge av din håndtering av produktet, bortsett fra det som er nødvendig for å fastslå produktets natur, egenskaper og riktig funksjon.

MERK AT DU IKKE KAN UTØVE DENNE RETTEN TIL KANSELLERING NÅR DET GJELDER:

 • ALLE PRODUKTER SOM HAR BLITT GJORT I FORBRUKERENS SPESIFIKASJONER ELLER PERSONALISERTE (DETTE INKLUDERER, UTEN BEGRENSNING SKI OG BINDINGER SOM ER MONTERT OG JUSTERT TIL SKI).
 • ALLE FORSEGLEDE PRODUKTER SOM BLE FORSEGLET ETTER LEVERING OG SOM IKKE ER EGNET FOR RETUR AV HYGIENISKE ÅRSAKER.

9.2 Returprosedyre
Et returskjema vil bli satt inn i pakken med returinstruksjoner. For å sikre rask og sikker retur oppfordrer vi deg til å følge de gitte returinstruksjonene. Merk at vi kun vil behandle returer og tilbakebetalinger for produkter kjøpt i nettbutikken.

 • Du må returnere produktet i originalemballasjen.
 • Du må inkludere alt tilbehør, brukerhåndbøker og eventuelle gratisgaver som kom i samme pakke.
 • Når et produkt er kjøpt som en del av en pakke med flere produkter, må alle produktene innenfor denne pakken returneres.

Behandle produktet/produktene med rimelig forsiktighet og returner dem i den tilstanden de ble levert til deg. Pakk produktet sikkert og sørg for at bestillingsnummeret er klart synlig på utsiden av pakken.

Hvis returen er akseptert, refunderer vi prisen du betalte for produktet pluss den første forsendelseskostnaden innen to dager etter mottak av de returnerte produktene på lageret vårt. Hvis du velger et ekspressleveringsalternativ, vil kun standard innledende forsendelseskostnader bli refundert. Refusjonen vil bli bekreftet via e-post.

Betaling vil bli utført med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen.

Hvis du returnerer produkter 1) som du ikke har rett til å returnere, 2) som du har skadet eller brukt på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå produktets natur, egenskaper og funksjon, eller, 3) med manglende produkter, eller 4) som du på annen måte har unnlatt å utvise rimelig forsiktighet når du tok vare på og returnerte produktene, forbeholder vi oss retten til å avvise din retur og for å redusere eventuelle betalinger til deg for den reduserte verdien av produktene, underlagt gjeldende lov.

Andre retursaker: : Hvis produktene du har mottatt ikke samsvarer med de du har bestilt, eller hvis leveringen er ufullstendig eller skadet under transport, må du straks kontakte kundeservice enten via e-post eller telefon for hjelp.

10. GARANTIGARANTI OG PRODUSENTENS GARANTI

10.1 Lovbestemt garanti
Vi skal sikre at våre produkter oppfyller de kjernestandardene som kreves av gjeldende lov, og spesielt sikre at våre produkter vil være av tilfredsstillende kvalitet og samsvare med beskrivelsen gitt til deg av oss. Hvis vi leverer et produkt til deg som ikke er av tilfredsstillende kvalitet eller ikke samsvarer med beskrivelsen vi har gitt eller på annen måte ikke overholder dine juridiske rettigheter, kan du kontakte oss for reparasjon eller erstatning, eller, der dette ikke er mulig eller uforholdsmessig, en refusjon.

10.2 Produsentens garanti
I tillegg til den nevnte lovbestemte garantien, gir vi deg en begrenset garanti fra produsenten i samsvar med lovene i Norge. Forholdene av våre begrensede garantiretningslinjer for produkter er tilgjengelig på vår nettside, i seksjonen retningslinjer om garantier.

SOM FORBRUKER HAR DU JURIDISKE RETTIGHETER I FORBINDELSE MED PRODUKTER SOM ER DEFEKTE ELLER IKKE SOM BESKREVET. MERK AT VÅRE BEGRENSEDE GARANTIPRINSIPPER IKKE (OG IKKE SKAL LESES TIL Å) PÅVIRKE, UTELUKKE, BEGRENSE ELLER SUSPENDERE NOEN AV DE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE DU MÅTTE HA.

Hvis du mener at du har rett til garantitjenester, kan du kontakte kundeservice.

11. PERSONOPPLYSNINGER
Retningslinjene for personvern som er publisert på nettstedet vårt og ytterligere bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene, styrer bruken av dine personopplysninger. Kjøp av produkter i nettbutikken krever at du godtar personvernerklæringen og behandlingen av personopplysninger, slik som beskrevet i personvernerklæringen. Gjeldende retningslinjer for personvern vil i alle tilfeller overholdes.

12. VÅRT ANSVAR
Disse vilkårene og betingelsene fastsetter hele omfanget av våre forpliktelser og ansvar med hensyn til produktene. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er det ingen andre garantier, betingelser eller andre vilkår som er bindende for oss enn de som er nevnt i disse vilkårene og betingelsene. Spesielt vil vi ikke være ansvarlig for å sikre at produktene passer til dine tiltenkte formål, med mindre du har informert oss om slike formål før inngåelse av kontrakten, og vi må ha godtatt dette. Du må følge eventuelle råd vi gir deg i forbindelse med produkter (inkludert instruksjoner, brukerveiledninger og/eller håndbøker levert med produkter). Vi påtar oss ikke ansvar for skade på produkter fra oss som skyldes at du ikke følger rådene våre.

Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg for tap av innhold eller materiale som lastes opp eller overføres via nettbutikken. Vi gir ingen garantier for at nettbutikken vil oppfylle dine krav eller vil være uavbrutt, betimelig eller feilfri, eller at nettstedet eller serveren som gjør den tilgjengelig er fri for virus eller feil, eller representerer den fullstendige funksjonaliteten, nøyaktigheten og/eller påliteligheten til nettbutikken.

Vi påtar oss ansvar for erstatning og kompensasjon for utgifter som følge av bristende forutsetninger (heretter kalt «godtgjørelse») som skyldes brudd på kontraktsfestede eller ikke-kontraktsmessige forpliktelser

 • i tilfeller av hensikt eller grov uaktsomhet
 • ved uaktsom eller tilsiktet dødelig skade, fysisk skade eller helseskade
 • på grunn av aksept av kvalitetsgaranti
 • ved uaktsom eller forsettlig brudd på betydelige kontraktsforpliktelser
 • på grunn av obligatorisk lovpålagt ansvar i henhold til produktansvarsloven eller
 • på grunn av noe annet obligatorisk ansvar

Kompensasjon for brudd på betydelige kontraktsforpliktelser er begrenset til den typiske og rimelige forutsigbare skaden, med unntak av tilfeller av grovt uaktsom eller bevisst, dødelig, eller fysisk skade, eller helseskader, ved aksept av en garanti av kvalitet eller obligatorisk lovpålagt ansvar i henhold til lov om produktansvar.

En endring av bevisbyrden til kundens ulempe er ikke knyttet til de foregående bestemmelsene.

13. DESIGN AV TILPASSEDE PRODUKTER
Vi gjør vårt beste for å oppfylle dine designønsker med påføring av personlig innhold på produktet som skal persontilpasses. Det kan imidlertid være at vi må gjøre enkelte endringer av tekniske årsaker (f.eks. endre størrelser på fotografier og bilder for å passe til produktets mål). Vi fraskriver oss ethvert ansvar for den juridiske gyldigheten til det personlige innholdet du har gitt, spesielt fotografier, bilder og tekstmeldinger som du er eneansvarlig for. Sørg for at det personlige innholdet du ønsker å gi er i samsvar med obligatoriske lover og forskrifter og ikke krenker noen tredjeparts rettigheter (spesielt personlighetsrettigheter, opphavsrett osv.). Skulle vi ha grunn til å mistenke at innholdet du oppgir bryter med obligatoriske lover og forskrifter eller tredjeparts rettigheter, har vi rett til å nekte det nevnte innholdet og trekke oss fra kontrakten.

14. GENERELT
Nettbutikken kan kun brukes til lovlige formål og på lovlig vis. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover, vedtekter og forskrifter angående nettbutikken og eventuelle transaksjoner utført på eller gjennom nettbutikken.

Hvis en annen bestemmelse eller en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene skal holdes ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal denne bestemmelsen håndheves så langt det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene skal ikke på noen måte påvirkes eller svekkes.

I forbindelse med kjøp fra nettbutikken, vil vi kommunisere elektronisk ved å sende e-post eller på annen måte publisere elektronisk.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DISSE VILKÅRENE IKKE PÅVIRKER (OG IKKE SKAL FORSTÅS SOM Å PÅVIRKE) DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES AV KONTRAKTEN.

15. KUNDESERVICE
Vår kundeservice vil hjelpe deg med eventuelle spørsmål om bestilling av ordre. Du kan kontakte oss enten via e-post eller telefon fra mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 18.00, unntatt offentlige helligdager:

Atomic:
Via telefon: +47 81 50 32 99
Via e-post: consumerservice-no-no@atomic.com

16. GJELDENDE LOV
Disse vilkårene og betingelsene skal reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i Norge.