Warranty

ATOMIC BEGRÄNSAD GARANTI

 

ATOMIC distribuerar sina produkter genom sitt världsomspännande nätverk av auktoriserade ATOMIC distributörer och återförsäljare samt på ATOMIC Online Store. Nedan finner du villkoren för den garanti som lämnas av ATOMIC samt auktoriserade ATOMIC återförsäljare. Denna garanti är giltig från och med [15.8.2017].

 

I. Begränsad garanti

ATOMIC lämnar denna garanti till konsumenter som köpt ATOMIC produkter (“Produkt” eller “Produkter”) från ATOMIC eller en auktoriserad ATOMIC återförsäljare. ATOMIC garanterar att alla nya Produkter är fria från tillverknings- eller materialfel (“Fel“) under hela garantiperioden i enlighet med vad som angetts nedan. Denna garanti gäller endast för Fel som upptäckts under garantiperioden och den kan endast verkställas av den ursprungliga köparen. Produkterna motsvarar deras produktbeskrivningar och -specifikationer. Du svarar för att produkterna lämpar sig för ditt användningsändamål.

Denna garanti är giltig och verkställbar endast i det land där Produkten köptes av den ursprungliga köparen förutsatt att ATOMIC har ämnat att produkten erbjuds till salu i landet i fråga. Denna garanti är även verkställbar i vilket som helst land inom EEG där ATOMIC har en auktoriserad importör, ett dotterbolag eller en distributör. Vänligen se listan på auktoriserade återförsäljare. Ingenting i denna garanti ska tolkas så att det utesluter eller begränsar dina rättigheter som följer av tvingande lagstiftning.

Garantiperiod

Garantiperioden inleds då Produkten köps av den ursprungliga köparen. Produkten kan bestå av flera olika delar som kan ha olika garantiperioder (vänligen se de olika garantiperioder som kan vara tillämpliga på din Produkt nedan).

Garantiperioden är:

a. Tre (3) år för vintersportjackor- och byxor

b. Två (2) år för alla andra produkter.

I enlighet med vad som är tillåtet under tvingande lag förlängs, förnyas eller påverkas inte garantiperioden av senare återförsäljning, reparation eller utbyte av Produkten. För delar som reparerats under garantiperioden eller för utbytesprodukter gäller garantin till slutet av den ursprungliga garantiperioden förutsatt att reparationen gjorts eller utbytesprodukten fåtts av ATOMIC eller en auktoriserad ATOMIC återförsäljare.

Ingenting i denna garanti utesluter eller begränsar dina rättigheter som följer från tvingande lagstiftning.

II. Villkor och begränsningar 

1.            Denna begränsade garanti täcker inte:

   a)            Normalt slitage på Produkten

   b)            Fel som orsakats av transport (annan än transporten från Atomic till köparen) eller förvaring av Produkten

   c)             Fel eller skada förorsakad av opassande användning eller bevarande

   d)             Skada som förorsakats av underlåtenhet att följa instruktionerna i Produktens användarmanual

   e)             Skada som härrör sig från modifiering av Produkten

   f)              Inverkan som förorsakats av något vasst föremål, en formförändrande vridning, kompression, ett fall, en ovanlig händelse eller annan motsvarande händelse utom Atomics rimliga kontroll.

2.            Denna begränsade garanti är inte verkställbar om:

   a)           Produkten har modifierats eller reparerats av någon annan än ATOMIC eller en auktoriserad ATOMIC återförsäljare

   b)           Produkten har reparerats med icke-auktoriserade reservdelar

   c)            Produktens serienummer har avlägsnats, modifierats eller gjorts oläsligt. 

 

III. Verkställbarhet av garantin

ATOMIC eller en auktoriserade ATOMIC återförsäljare är skyldig att enligt eget godtycke och utan tilläggskostnader antingen (a) reparera Produkten eller (b) ersätta Produkten. ATOMIC avgör hur garantin verkställs på basis av följande kriterier: (a) värdet på Produkten utan Fel, (b) Felets inverkan samt besvär som förorsakas den ursprungliga köparen. ATOMIC binder sig till att reparera eller ersätta Produkten inom en rimlig tid.

För krav som hänför sig till garantin, vänligen överlämna Produkten och bevis på köpet till den närmaste ATOMIC återförsäljare eller om du köpt Produkten från ATOMIC Online Store, var god kontakta vår [Kundservice]

IV. Ansvarsbegränsning

DENNA GARANTI HAR FÖRETRÄDE FRAMOM ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER KONKLUDENTA. ATOMICS ANSVAR TILL FÖLJD AV FEL I VARA ÄR BEGRÄNSAT TILL VAD SOM ANGES I DENNA GARANTI SAMT VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG.

Contact

Atomic Austria GmbH
Atomic Straße 1
A-5541 Altenmarkt
T: +43 6452 3900-0
F: +43 6452 3900-120
info@atomic.com
www.atomic.com

Hotline (local call)

T: 0046 852500105
from 9am to 6pm Monday to Friday