Warranty

 ATOMIC RAJOITETTU TAKUU

Atomic hoitaa tuotteidensa jakelun maailmanlaajuisen valtuutettujen Atomic jakelijoiden ja jälleenmyyjien verkoston kautta sekä verkkokaupassamme. Alta löydät kaikki yksityiskohdat Atomicin ja valtuutettujen Atomic jälleenmyyjien tarjoamaan takuuseen liittyen. Nämä takuuehdot ovat voimassa [15.8.2017] alkaen.​

I. Rajoitettu takuu 

Atomic tarjoaa tämän takuun kuluttajille, jotka ostavat Atomic tuotteen (”Tuote/Tuotteet”) Atomicilta tai sen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Atomic takaa, että missään uusissa Tuotteissa ei ole valmistus- tai materiaalivirheitä (”Virheet”) alla määritellyn mukaisesti. Tämä takuu soveltuu vain Virheisiin, jotka on havaittu takuuajan aikana ja ulottuu ainoastaan Tuotteen alkuperäiseen ostajaan. Atomic Tuotteet ovat annetun kuvauksen ja teknisten tietojen mukaisia; on sinun vastuullasi varmistua siitä, että Tuotteet, jotka ostat, on suunniteltu aikomaasi käyttöön.

Tämä takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan siinä maassa, missä alkuperäinen ostaja osti Tuotteen, edellyttäen että Atomic on tarkoittanut Tuotetta tarjottavan myyntiin kyseisessä maassa. Tämä takuu on myös täytäntöönpantavissa missä tahansa maassa Euroopan talousalueella, missä Atomicilla on valtuutettu maahantuoja, tytäryhtiö tai jakelija. Olkaa hyvä ja tutustukaa listaan valtuutetuista Atomic jälleenmyyjistä. Mikään näissä takuuehdoissa mainittu ei voi sulkea pois tai rajoittaa oikeuksiasi, jotka perustuvat pakottavaan lainsäädäntöön.

Takuuaika

Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin alkuperäinen ostaja ostaa Tuotteen. Tuote saattaa koostua monista eri osista, ja eri osat voivat olla katettuna erilaisilla takuuajoilla (olkaa hyvä ja tutustukaa alla oleviin takuuaikoihin kaikkien takuiden osalta, jotka saattavat soveltua sinun Tuotteeseesi).

Takuuajat ovat:
a. Kolme (3) vuotta talviurheiluhousuille ja -takeille
b. Kaksi (2) vuotta kaikille muille Tuotteille

Sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, takuuaikaa ei pidennetä tai uusita eikä siihen muutenkaan vaikuta Tuotteen myöhempi jälleenmyynti, korjaus tai Tuotteen vaihtaminen uuteen. Takuu kattaa takuuaikana korjatut osat tai korvatut Tuotteet alkuperäisen takuuajan, edellyttäen, että korjaus tai korvaaminen on suoritettu Atomicin tai valtuutetun Atomic jälleenmyyjän toimesta.

Mikään näissä takuuehdoissa mainittu ei voi sulkea pois tai rajoittaa oikeuksiasi, jotka perustuvat pakottavaan lainsäädäntöön.

II. Ehdot ja rajoitukset 

Tämä rajoitettu takuu ei kata:

a) Tuotteen normaalia kulumista
b) Tuotteen kuljetuksesta (muu kuin alkuperäinen toimitus Atomicilta ostajalle) tai varastoinnista aiheutuneita Virheitä
c) Epäsopivasta käytöstä tai huonosta kunnossapidosta aiheutuneita Virheitä tai vaurioita
d) Vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöoppaan mukaisten ohjeiden noudattamatta jättämisestä
e) Vahinkoja, jotka aiheutuvat Tuotteeseen tehdyistä muokkauksista
f) Mitään tapahtumia, jotka ovat aiheutuneet terävistä esineistä tai väännön, puristuksen, putoamisen, poikkeavan iskun tai muiden sellaisten toimien seurauksena, joita Atomic ei kohtuullisesti katsoen pysty hallitsemaan.

Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpantavissa jos:

a) Tuotetta on muokattu tai korjattu kenenkään muun henkilön tai oikeushenkilön kuin Atomicin tai valtuutetun Atomic jälleenmyyjän toimesta;
b) Tuote on korjattu ei-hyväksytyillä varaosilla;
c) Tuotteen sarjanumero on poistettu, irrotettu, muokattu tai tehty mahdottomaksi lukea.

III. Takuun täytäntöönpano

Atomic tai sen valtuutettu jälleenmyyjä oman harkintansa mukaan joko (a) korjaa Tuotteen tai (b) veloituksetta korvaa Tuotteen uudella. Atomic määrittelee tarkoituksenmukaisen oikaisutoimenpiteen seuraaviin seikkoihin perustuen: (a) virheettömän Tuotteen arvo, (b) Virheen merkittävyys sekä haitta, minkä oikaisutoimenpide aiheuttaisi alkuperäiselle ostajalle. Atomic sitoutuu siihen, että kaikki Tuotteen korjaukset tai uudella korvaamiset tapahtuvat kohtuullisessa ajassa.

Kaikkien takuuvaatimusten yhteydessä olkaa hyvä ja esittäkää Tuote ja ostotodistus valtuutetulle Atomic jälleenmyyjälle tai ostettuanne Tuotteen Atomic verkkokaupasta, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluun

IV. Vastuunrajoitus

Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset ja kirjalliset sekä muut takuut. Pakottavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, Atomic ei ole vastuussa mahdollisista välillisistä vahingoista.

Contact

Atomic Austria GmbH
Atomic Straße 1
A-5541 Altenmarkt
T: +43 6452 3900-0
F: +43 6452 3900-120
​info@atomic.com
www.atomic.com

Hotline (local call)

T: 0035 8942450149
from 9am to 6pm Monday to Friday