Terms and Conditions

Salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”).

Version 2019-1; offentliggjort og gældende pr. 22.10.2019

Disse vilkår og betingelser fastlægger betingelserne for salg foretaget mellem enhver enkeltperson, der ønsker at købe Atomic-produkter ("Produkter") fra hjemmesiden www.atomic.com ("Onlinebutikken") og Amer Sports Danmark ApS, et dansk selskab registreret under nr. 11 98 08 99, med hovedkvarter beliggende på Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal, Danmark (samlet benævnt "Atomic", "vi" eller "os", alt efter sammenhængen).

1. OM DISSE VILKÅR OG BETINGELSER
Disse vilkår og betingelser gælder kun for ordrer og køb foretaget i onlinebutikken. Vi kan ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Vi har angivet deres ikrafttrædelsesdato ovenfor. Eventuelle ændringer af vilkårene og betingelserne gælder for ordrer, der afgives på eller efter ikrafttrædelsesdatoen.

VED AT AFGIVE EN BESTILLING PÅ PRODUKTER ACCEPERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER.

2. AFGIVELSE AF EN ORDRE
2.1. Bemærk venligst, at ordrer kun kan afgives af ikke-erhvervsdrivende enkeltpersoner. Vi accepterer ikke ordrer afgivet af virksomheder, foreninger, uafhængige kontrahenter eller eventuelle andre former for juridiske enheder.

For at kunne købe produkter skal du:

 • oplyse dit navn og adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger og andre påkrævede oplysninger,
 • være mindst 18 år gammel,
 • kunne indgå en kontrakt

Hvis du bestiller skibindinger, skal du i tillæg til ovenstående tilvejebringe følgende oplysninger med henblik på montering af bindingerne på dine ski:

 • Alder
 • Skiløberniveau
 • Højde (i centimeter)
 • Vægt (i kilo)
 • Længden af sålen af dine skistøvler, som vil blive brugt til bindingerne (i millimeter)
 • Din forventede monteringsposition

BEMÆRK VENLIGST, AT DINE BINDINGER IKKE JUSTERES AF OS. DU BEDES KONTAKTE EN SPECIALIST FOR AT FÅ BINDINGEN JUSTERET TIL DINE SKISTØVLER OG TESTET MED DEN RETTE TESTANORDNING FORUD FOR EVENTUEL BRUG. DINE BINDINGER MÅ IKKE BRUGES INDEN DENNE JUSTERING.

2.2. Hvis du har oprettet en konto med personlig brugeridentifikation og adgangskode, skal du altid beskytte din adgangskode og ikke videregive den til andre, da du er personligt ansvarlig for hvert køb, der foretages ved hjælp af din brugeridentifikation og adgangskode. Dette gælder kun, hvis du bevidst forårsagede den uretmæssige brug.

3. ORDREBEHANDLING OG KONTRAKTINDGÅELSE

Du accepterer, at din ordre er et tilbud om at købe produktet/produkterne, der er angivet i din ordre i henhold til disse vilkår og betingelser. Alle ordrer skal derefter accepteres af os.

Vi kan efter eget skøn vælge ikke at acceptere ordrer, specielt usædvanlige ordrer, eller ordrer, som vi formoder ikke er afgivet i god tro, ordrer, som ikke er blevet afgivet af enkeltpersoner, eller ordrer på brugertilpassede produkter, når komponenterne ikke er tilgængelige. Vi er ikke forpligtede til at angive en årsag til afvisning af eventuelle ordrer, men kan afvise efter eget skøn.

Når vi har modtaget din ordre, og hvis vi accepterer den, vil vi sende dig en ordrebekræftelse via e-mail med dit ordrenummer og nærmere oplysninger om produktet/produkterne, som du har bestilt, samt vilkårene og betingelserne.

Indgåelse af kontrakten indtræffer det øjeblik, du modtager e-mailen med ordrebekræftelsen.

Du er ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, som du tilvejebringer for os.

E-mailen med ordrebekræftelsen er dit købsbevis. Du bedes opbevare den, da vi ikke arkiverer din kontrakt.

4. PRISER, FORSENDELSES- OG EKSPEDITIONSGEBYRER OG AFGIFTER

Den pris, der opkræves for et produkt, vil være den gældende pris på det tidspunkt, hvor ordren afgives, og vil være angivet i e-mailen med ordrebekræftelsen. Vi kan ændre priser til enhver tid uden varsel. Prisstigninger gælder kun for ordrer, der afgives efter sådanne ændringer. Prisen/priserne for produktet/produkterne inkluderer moms eller andre gældende afgifter, men inkluderer ikke forsendelses- og ekspeditionsgebyrer.

Separate gebyrer for forsendelse, ekspedition og deres relaterede moms eller andre afgifter vises i onlinebutikken under ordreprocessen samt i alle tilfælde i e-mailen med ordrebekræftelsen.

5. LEVERING
Vi leverer kun produkter i Danmark og med forbehold for følgende begrænsninger:

Vi kan ikke levere til:
Postboksadresser,
Internationale militæradresser,
Fængsler.

Leveringsmulighederne er som følger:

Standard: anslået leveringstid på 2 til 3 hverdage
Ekspres: anslået leveringstid på 1 til 2 hverdage

Leveringstiden samt den leveringsmulighed, du vælger, bekræftes i ordrebekræftelsen. Leveringstiden vil ikke overstige 30 dage, medmindre du specifikt accepterer en senere dato.

Hvis du bestiller eventuelle brugertilpassede produkter, føjes produktionstiden for sådanne brugertilpassede produkter til forsendelsestiden for den valgte leveringsmulighed. Den maksimale leveringstid for brugertilpassede produkter er 6 uger.

Hvis du på urimelig vis udskyder levering eller forsinker modtagelsen af leveringen, efter at vi har meddelt dig, at vi har forsøgt at levere de(t) bestilte produkt(er) til dig, eller hvis du har givet os en forkert leveringsadresse, som resulterer i en mislykket levering, returneres leveringspakken til os. Hvis produktet/produkterne fortsat ikke kan leveres efter det første leveringsforsøg inden for en periode på 7 hverdage og returneres til os uden at være blevet leveret, er vi berettiget til at annullere kontrakten, og vi vil refundere dig i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 9.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinket levering eller manglende udførelse, hvis forsinkelsen eller fejlen hverken skyldes vores fejl eller er vores ansvar eller skal betales af os i henhold til loven eller generelt accepterede principper.

Vi opfordrer dig til at undersøge leveringspakken og de(t) modtagne produkt(er) inden for 14 dage efter, at de leveres til dig, for at kontrollere deres tilstand og at leveringspakkens indhold er komplet. I tilfælde af beskadigede eller manglende produkt(er) bedes du kontakte vores Kundeservice.

6. TILGÆNGELIGHED AF PRODUKT(ER)
Vi garanterer ikke tilgængeligheden af nogen produkter i onlinebutikken. Medmindre vi har accepteret din ordre, forbeholder vi os ret til, uden ansvar eller forudgående varsel, at ændre, afbryde eller standse vores tilvejebringelse af eventuelle produkter.

7. KOMPATIBILITET, PRODUKTOPLYSNINGER
Når du afgiver din ordre, bedes du være omhyggelig med at sikre, at de(t) produkt(er), du køber, er egnet til den tilsigtede brug. Brug onlinebutikken som endelig reference, når du kontrollerer egnethed. I tilfælde af en forskel mellem indholdet i onlinebutikken og eventuelle andre hjemmesider (eller eventuelle andre informationskilder) vil kompatibiliteten af produkter, som vist i onlinebutikken på købstidspunktet, have forrang.

8. BETALING
Betaling kan foretages med kreditkort (Visa/Mastercard), bankoverførse, Klarna og Paypal.

Alle betalinger er underlagt sikkerhedskontrol. Derfor vil vores tjenester eventuelt kontakte dig for at bekræfte, at dine ordreoplysninger, såsom dokumentation på adresse, dokumentation på adresse for den person, hvis navn er angivet på leveringsadressen, osv.

9. FORTRYDELSESRET, RETURNERING OG REFUSION

9.1 Fortrydelsesret:
Hvis du har købt eventuelle produkter til egen privat brug som forbruger og ønsker at udøve din ret til at annullere kontrakten og returnere produktet/produkterne, kan du gøre dette under forudsætning af, at du gennemfører returneringsproceduren på vores onlineplatform https://shop.atomic.com/en-dk/return inden for 14 dage efter den dato, hvor du modtog produktet/produkterne. I tilfælde af en kontrakt angående flere produkter vil din fortrydelsesret udløbe inden for 14 dage efter den dato, hvor du modtog det sidste produkt.

For at udøve din fortrydelsesret og returnere produkterne bedes du gennemlæse returformularen, som du modtog sammen med din pakke, og gennemføre returneringsproceduren på vores onlineplatform https://shop.atomic.com/en-dk/return i henhold til anvisningerne på returformularen. Du kan også returnere standardfortrydelsesformularen, der er vedhæftet som Bilag 1 eller kontakte vores Kundeservice.

For at bruge din fortrydelsesret skal du blot sende meddelelsen vedrørende udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesperiodens udløb. Når vi har modtaget din onlineerklæring om at annullere kontrakten, vil vi sende dig en e-mailbekræftelse.

Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal vi refundere betalingen, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de yderligere omkostninger for den leveringsmetode, du har valgt i stedet for vores anbefalede, billigere standardlevering) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor vi modtog meddelelsen om din beslutning om at annullere kontrakten. Du skal afholde de direkte omkostninger forbundet med returnering af produktet/produkterne. Refusionen udbetales ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre vi udtrykkeligt aftaler andet med dig. Vi opkræver ikke gebyrer for refusionen.

Vi har ret til at afvise refusionen, indtil vi har modtaget produktet/produkterne fra dig, eller indtil du har bevist, at du har modtaget produktet/produkterne, alt efter hvad der forekommer først.

Du må kun returnere produkter, som du har behandlet med rimelig omhu, og som du ikke har brugt på en måde, der går ud over det, som er nødvendigt for at fastslå arten, egenskaberne og funktionsdygtigheden af produktet/produkterne. Du er erstatningsansvarlig for eventuel reduceret værdi af produktet/produkterne som følge af din håndtering af produktet/produkterne, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå arten, egenskaberne og den korrekte funktionsdygtighed af de(t) produkt(er), du købte.

BEMÆRK VENLIGST, AT DU IKKE KAN UDØVE DENNE FORTRYDELSESRET FOR SÅ VIDT ANGÅR:

 • EVENTUELLE PRODUKTER, SOM ER BLEVET FREMSTILLET I HENHOLD TIL FORBRUGERENS SPECIFIKATIONER ELLER SOM ER BRUGERTILPASSET (DETTE OMFATTER, UDEN BEGRÆNSNING, SKI OG BINDINGER, SOM ER BLEVET MONTERET OG JUSTERET EFTER SKILØBEREN).
 • EVENTUELLE FORSEGLEDE PRODUKTER, SOM IKKE VAR FORSEGLEDE EFTER LEVERING OG IKKE ER EGNEDE TIL RETURNERING AF HYGIEJNISKE ÅRSAGER.

9.2 Returneringsprocedure
Der medfølger en returformular i din pakke med returneringsanvisninger. For at sikre hurtig og sikker returnering opfordrer vi dig til at følge de angivne returneringsanvisninger. Bemærk venligst, at vi kun behandler returneringer og refusioner for produkter, der er købt i onlinebutikken.

 • Du skal returnere produktet/produkterne i den oprindelige emballage.
 • Du skal inkludere alt tilbehør, brugervejledninger og eventuelle gratis gaver, der fulgte med den pågældende pakke.
 • Hvis et produkt er blevet købt som en del af en samlet pakke bestående af flere produkter, skal alle produkter i den pågældende pakke returneres.

Du bedes behandle produktet/produkterne med rimelig omhu og returnere dem i den tilstand i hvilken, de blev leveret til dig. Du bedes pakke produktet/produkterne sikkert, og sørge for, at dit ordrenummer er angivet tydeligt udenpå pakken.

Hvis din returnering accepteres, refunderer vi den pris, du betalte for produktet/produkterne plus de oprindelige forsendelsesomkostninger inden for 2 dage efter modtagelse af de returnerede produkter på vores lager. Hvis du vælger en ekspresleveringsmulighed, vil vi kun refundere de oprindelige standardforsendelsesomkostninger. Refusionen bekræftes via e-mail.

Betaling foretages med samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion.

Hvis du returnerer produkter, som du 1) ikke er berettiget til at returnere, 2) som du har beskadiget eller brugt på en måde, der går ud over det, som er nødvendigt for at fastslå arten, egenskaberne og funktionsdygtigheden af produktet/produkterne, eller 3) hvis du ikke returnerer alle relevante produkter, eller 4) du på anden måde har undladt at udvise rimelig omhu, når du varetager og returnerer produkter, forbeholder vi os ret til enten at afvise din returnering og afvise at refundere, eller reducere eventuelle betalinger, der skal refunderes til dig for den reducerede værdi af produktet/produkterne, med forbehold af gældende lovgivning.

Andre returneringsårsager: Hvis de produkter, du har modtaget, ikke svarer til dem, du har bestilt, eller hvis din levering er ufuldstændig eller bliver beskadiget under transport, bedes du kontakte vores Kundeservice enten via e-mail eller telefonisk for assistance.

10. LOVPLIGTIG GARANTI OG FABRIKSGARANTI

10.1 Lovpligtig garanti
Vi skal sikre, at vores produkter lever op til de grundlæggende standarder, der kræves af gældende lovgivning, og i særdeleshed skal vi sikre, at vores produkter er af tilfredsstillende kvalitet og i overensstemmelse med den beskrivelse, som du har fået af os. Hvis vi leverer et produkt til dig, som ikke er af tilfredsstillende kvalitet eller som ikke er i overensstemmelse med den beskrivelse, vi har givet, eller på anden måde ikke overholder dine juridiske rettigheder, kan du kontakte os med henblik på reparation eller erstatning, eller hvis dette ikke er muligt eller uforholdsmæssigt, en refusion.

10.2 Fabriksgaranti
I tillæg til den førnævnte lovpligtige garanti yder vi en begrænset fabriksgaranti i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Betingelserne for vores begrænsede garantipolitik for produktet/produkterne er tilgængelige på vores hjemmeside under afsnittet Garantipolitik.

SOM FORBRUGER HAR DU JURIDISKE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL PRODUKTER, DER ER DEFEKTE ELLER FEJLAGTIGT BESKREVET. BEMÆRK VENLIGST, AT VORES BEGRÆNSEDE GARANTIPOLITIK IKKE (OG IKKE BØR TOLKES SOM OM DEN) PÅVIRKER, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER EVENTUELLE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM DU MÅTTE HAVE.

Hvis du mener, at du er berettiget til eventuelle garantitjenester, bedes du kontakte vores Kundeservice.

11. PERSONOPLYSNINGER
Databeskyttelsespolitikken, der er tilgængelig på vores hjemmeside, og yderligere bestemmelser i disse vilkår og betingelser regulerer brugen af dine personoplysninger. Køb af produkter i onlinebutikken kræver, at du accepterer databeskyttelsespolitikken og behandlingen af personoplysninger som beskrevet i den nævnte databeskyttelsespolitik. Den gældende databeskyttelsespolitik vil under alle omstændigheder blive overholdt.

12. VORES ERSTATNINGSANSVAR
Disse vilkår og betingelser beskriver det fulde omfang af vores forpligtelser og erstatningsansvar i forbindelse med produkterne. I det omfang, som er tilladt ved gældende lov, er vi ikke underlagt andre garantier, betingelser eller vilkår end dem, der er nævnt i disse vilkår og betingelser. Vi vil især ikke være ansvarlige for at sikre, at produktet/produkterne er egnede til dine tilsigtede formål, medmindre du har informeret os om sådanne formål før indgåelse af kontrakten, og vi har accepteret dem. Du skal følge enhver vejledning, som vi giver dig i forbindelse med produkter (herunder anvisninger, brugervejledninger og/eller manualer, der leveres med produkter). Vi påtager os intet erstatningsansvar for skader på produkter, som vi har leveret, hvis disse skyldes din manglende overholdelse af vores anvisninger.

Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuelt tab af indhold eller materiale, der uploades eller overføres via onlinebutikken. Vi giver ingen garanti for, at onlinebutikken vil opfylde dine behov eller være uafbrudt, rettidig eller fejlfri, eller at hjemmesiden eller serveren, der gør den tilgængelig, er fri for virusser eller fejl eller repræsenterer den fulde funktionalitet, nøjagtighed og/eller pålidelighed af onlinebutikken.

Vi påtager os udelukkende ansvaret for skadeserstatninger og kompensation for udgifter som følge af uudførlig kontrakt (herefter benævnt "Kompensation"), der skyldes overtrædelse af kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser

 • i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed,
 • i tilfælde af uagtsom eller forsætlig dødelig personskade, fysisk skade eller skade på helbred,
 • på grund af accept af en garanti for kvalitet,
 • i tilfælde af uagtsomme eller forsætlige overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser,
 • på grund af obligatorisk lovpligtigt erstatningsansvar i henhold til produktansvarsloven, eller
 • på grund af ethvert andet obligatorisk erstatningsansvar.

Kompensation for overtrædelser af væsentlige kontraktlige forpligtelser er begrænset til den typiske og med rimelighed forudsigelige skade, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt, dødelig, fysisk personskade eller skade på helbred, i tilfælde af accept af en garanti for kvalitet eller obligatorisk lovpligtigt erstatningsansvar i henhold til produktansvarsloven.

En ændring af bevisbyrden, der er ugunstig for kunden, er ikke forbundet med de foregående bestemmelser.

13. DESIGN AF BRUGERTILPASSEDE PRODUKTER
Vi gør vores bedste for at imødekomme dine designønsker ved at anvende dit personlige indhold på det produkt, der skal tilpasses. Vi kan dog blive nødt til at foretage nogle ændringer af tekniske årsager (f.eks. komprimering af fotos og billeder for at passe til produktets mål). Vi udelukker ethvert erstatningsansvar for lovmæssig realitetsbehandling af det personlige indhold, der tilvejebringes af dig, især fotos, billeder og tekster, som du er eneansvarlig for. Sørg venligst for, at det personlige indhold, som du ønsker at tilvejebringe, overholder obligatoriske love og forordninger og ikke krænker eventuelle tredjepartsrettigheder (især eventuelle personlige rettigheder, ophavsrettigheder, osv.). Hvis vi har årsager til at formode, at det indhold, du tilvejebringer, krænker obligatoriske love og forordninger eller tredjepartsrettigheder, er vi berettigede til at afvise det pågældende indhold og til at trække os ud af kontrakten.

14. GENERELT
Onlinebutikken må kun bruges til lovlige formål og på lovlig vis. Du accepterer at overholde alle gældende love og forordninger, der gælder for onlinebutikken og eventuelle transaktioner, som foretages på eller gennem onlinebutikken.

Hvis eventuel bestemmelse eller bestemmelser i disse vilkår og betingelser findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal den pågældende bestemmelse håndhæves i videst muligt omfang tilladt ved gældende lov, og gyldigheden, lovligheden og retskraften af de resterende bestemmelser vil på ingen måde blive påvirket eller forringet.

I forbindelse med køb fra onlinebutikken kommunikerer vi elektronisk ved at sende e-mail eller på anden måde opslå elektronisk.

BEMÆRK VENLIGST, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER IKKE PÅVIRKER (OG IKKE BØR IKKE TOLKES SOM OM AT DE PÅVIRKER) DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM IKKE KAN FRAVIGES ELLER BEGRÆNSES VED KONTRAKT.

15. KUNDESERVICE
Vores kundeservice vil hjælpe dig med eventuelle spørgsmål vedrørende ordrer fra onlinebutikken. Du kan kontakte os enten via e-mail eller pr. telefon fra mandag til fredag mellem kl. 9 og kl. 18, undtagen helligdage:

Atomic:
Pr. telefon: +45 32 74 19 94
Via e-mail: consumerservice-dk-da@atomic.com

16. GÆLDENDE LOV
Disse vilkår og betingelser skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.