Terms and Conditions

VERKOOPVOORWAARDEN (‘ALGEMENE VOORWAARDEN’)

Versie 2019-1; gepubliceerd op en effectief vanaf [24.10.2019]

Deze Algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de verkopen tussen natuurlijke personen die producten van Atomic (‘Producten’) wil kopen via www.atomic.com/en-nl website (de ‘Online Winkel’) en Amer Sports Netherlands B.V., een Nederlands registreert bedrijf onder KVK nummer 59367261, kantoorhoudende te Handelsweg 6, 3707 NH Zeist, Nederland (gezamenlijk te noemen: ‘Atomic’, ‘wij/we’ of ‘ons’, zoals vereist door de context).

1. OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op orders en aankopen die in de Online Winkel worden gedaan. Wij kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. De ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden wordt hierboven vermeld. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden zijn van toepassing op orders die op of na de ingangsdatum worden geplaatst.

DOOR EEN ORDER VOOR (EEN) PRODUCT(EN) TE PLAATSEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN.

2. EEN ORDER PLAATSEN
2.1. Wij wijzen u erop dat orders alleen geplaatst kunnen worden door niet-commerciële, natuurlijke personen. We accepteren geen orders die worden geplaatst door bedrijven, verenigingen, onafhankelijke aannemers of welk ander rechtspersoon dan ook.

Om (een) Product(en) te kunnen kopen, moet u:

 • uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie verstrekken;
 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • juridisch gezien in staat zijn contracten af te sluiten.

Als u skibindingen bestelt, moet u naast het voorgaande ook de volgende informatie voor de montage van de bindingen op uw ski’s verstrekken:

 • leeftijd;
 • skiniveau;
 • lengte (in centimeter);
 • gewicht (in kilogram);
 • lengte van de zool van uw skischoenen die bij de bindingen worden gebruikt (in millimeters);
 • verwachte montagepositie voor de bindingen.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW BINDINGEN NIET DOOR ONS WORDEN AANGEPAST. NEEM CONTACT OP MET EEN SPECIALIST OM DE BINDING TE LATEN AANPASSEN AAN UW SKISCHOENEN EN VÓÓR GEBRUIK TE LATEN TESTEN MET HET GESCHIKTE TESTAPPARAAT. UW BINDINGEN ZULLEN NIET GEBRUIKT WORDEN VÓÓR DEZE AANPASSING.

2.2. Indien u een account heeft aangemaakt met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, houd uw wachtwoord dan te allen tijde beschermd en verstrek het niet aan anderen, aangezien u persoonlijk verantwoordelijk bent voor elke aankoop die geplaatst wordt met gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt alleen als u verantwoordelijk kunt worden gehouden voor het onrechtmatig gebruik.

3. ORDERVERWERKING EN AFSLUITEN VAN CONTRACT

U gaat ermee akkoord dat uw order een aanbod is het/de Product(en) van uw order te kopen met toepassing van de onderhavige Algemene voorwaarden. Alle orders moeten dan door ons worden geaccepteerd.

Wij kunnen ervoor kiezen om naar eigen goeddunken orders niet te accepteren. Dit geldt in het bijzonder voor abnormale orders, orders waarvan wij vermoeden dat ze niet te goeder trouw zijn geplaatst en orders die niet door natuurlijke personen zijn geplaatst, of orders voor gepersonaliseerde producten als bepaalde onderdelen daarvoor niet beschikbaar zijn. Wij zijn niet verplicht een reden op te geven voor de weigering orders te accepteren, maar we kunnen naar eigen goeddunken besluiten wel een reden te verstrekken.

Na ontvangst van uw order – als wij deze accepteren – sturen wij u een orderbevestiging per e-mail met uw ordernummer en gegevens van het/de Product(en) dat/die u heeft besteld en de Algemene voorwaarden.

Het afsluiten van het contract vindt plaats op het moment dat u de orderbevestiging per e-mail ontvangt.

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u ons verstrekt.

De e-mail ter bevestiging van de order is uw bewijs van aankoop. Bewaar deze e-mail alstublieft goed, aangezien wij uw contract niet zullen archiveren.

4. PRIJZEN, VERZEND- EN VERWERKINGSKOSTEN EN BELASTINGEN

De prijs die voor een product in rekening wordt gebracht is de prijs die geldt op het moment dat de order wordt geplaatst. Deze wordt vermeld in de e-mail ter bevestiging van de order. Wij kunnen de prijzen op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op orders die na dergelijke wijzigingen worden gedaan. De prijzen voor het/de Product(en) zijn inclusief btw en andere toepasselijke belastingen, maar exclusief verzendkosten.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en de bijbehorende btw of andere belastingen worden tijdens het orderproces in de Online Winkel en in ieder geval in de e-mail ter bevestiging van de order vermeld.

5. LEVERING
We leveren (een) Product(en) alleen in Nederland en onderhevig aan de volgende beperkingen:

Wij kunnen orders niet bezorgen bij::
postbussen;
adressen in het buitenland;
gevangenissen.

Leveringsopties zijn als volgt:

Standaard: geschatte levertijd van 2 tot 3 werkdagen
Express: geschatte levertijd van 1 tot 2 werkdagen
 

De levertijd en de bezorgoptie die u heeft gekozen worden in de orderbevestiging vermeld.
De levertijd zal niet langer zijn dan 30 dagen, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een latere datum.

Als u gepersonaliseerde Producten bestelt, wordt de productietijd voor dergelijke gepersonaliseerde Producten toegevoegd aan de verzendtijd van de geselecteerde leveringsoptie. De maximale levertijd voor gepersonaliseerde producten is 6 weken.

In het geval dat u de levering op onredelijke wijze uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat wij u hebben laten weten dat wij hebben geprobeerd het/de bestelde Product(en) aan u te leveren, of als u ons een onjuist afleveradres heeft opgegeven waardoor de levering mislukt, zal het leveringspakket aan ons worden teruggestuurd. Indien het/de Product(en) na de eerste leveringspoging gedurende een periode van 7 werkdagen onbestelbaar blijft en niet aan ons wordt geretourneerd, hebben wij het recht om het contract te annuleren en zullen wij u terugbetalen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraagde levering of verzuim in de uitvoering van het contract indien de vertraging of het verzuim overeenkomstig de wet of algemeen aanvaarde principes noch door onze schuld noch voor onze rekening is.

Wij raden u aan om het geleverde pakket en het/de ontvangen Product(en) binnen 14 dagen na levering te inspecteren en de staat en de inhoud van het pakket te controleren. Als er (een) Product(en) beschadigd is/zijn of ontbreekt/ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

6. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCT(EN)
Wij kunnen niet garanderen dat Producten in de Online Winkel beschikbaar is/zijn. Tenzij wij uw order hebben geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor om, zonder aansprakelijk gehouden te worden en zonder tot voorafgaande kennisgeving gehouden te zijn, Producten te wijzigen, te schrappen of niet langer aan te bieden.

7. COMPATIBILITEIT, PRODUCTINFORMATIE
Let er bij het plaatsen van uw order op dat het/de door u gekochte Product(en) geschikt is/zijn voor het beoogde gebruik. Gebruik de Online Winkel als uw definitieve referentiepunt voor het controleren van de compatibiliteit. In het geval van een verschil tussen de informatie beschikbaar in de Online Winkel en op andere websites (of welke andere informatiebron dan ook) wordt de compatibiliteit van (een) Product(en) zoals deze op het moment van aankoop in de Online Winkel wordt getoond beschouwd als doorslaggevend.

8. BETALING
Betaling kan worden gedaan met creditcard (Visa/Mastercard), iDeal, Klarna en Paypal.

Alle betalingen zijn onderworpen aan veiligheidscontroles. Daarom kunnen onze diensten contact met u opnemen om uw orderinformatie en ordergegevens te bevestigen, zoals een bewijs van adres, een bewijs van adres op naam van de persoon die is opgegeven voor het leveringsadres enz.

9. ANNULERINGSRECHT, RETOURNEREN EN TERUGBETALING

9,1 Annuleringsrecht:
Als u (een) Product(en) heeft gekocht voor uw eigen privégebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te annuleren en (een) Product(en) te retourneren, kunt u dit doen door binnen 14 dagen na ontvangst de retourprocedure te voltooien op ons online platform https://shop.atomic.com/en-nl/return. In het geval van een contract met betrekking tot meerdere Producten vervalt uw annuleringsrecht binnen 14 dagen na de datum waarop u het laatste Product heeft ontvangen.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen en de producten te retourneren, dient u het retourformulier dat met uw pakket is meegezonden te raadplegen en de retourprocedure te voltooien op ons online platform https://shop.atomic.com/en-nl/return aan de hand van de instructies op het retourformulier. U kunt ook het model annuleringsformulier terugsturen dat is bijgevoegd als Bijlage 1 of contact opnemen met onze Klantenservice.

Om uw annuleringsrecht uit te oefenen, hoeft u alleen maar de kennisgeving betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht op te sturen vóór het verstrijken van de annuleringstermijn. Zodra wij uw online verklaring van annulering van het contract hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigings-e-mail.

Als u het contract wilt annuleren, zijn wij gehouden de betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten voor de door u gekozen leveringswijze in plaats van de door ons aanbevolen, goedkopere standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw besluit om het contract te annuleren, terug te betalen. De directe kosten voor het retourneren van het/de Product(en) zijn voor uw rekening. Tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via dezelfde betalingsmethode als u gebruikt heeft voor uw eerste betaling. Wij brengen geen kosten in rekening voor de terugbetaling.

Wij hebben het recht om de terugbetaling te weigeren totdat wij het/de Product(en) van u retour hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u het/de Product(en) heeft ontvangen, afhankelijk van wat de eerdere datum is.

U mag alleen (een) Product(en) retourneren waar u goed voor heeft gezorgd en die u niet heeft gebruikt op een manier die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het/de Product(en) vast te stellen. U bent aansprakelijk voor eventuele verminderde waarde van het/de Product(en) als gevolg van uw gebruik van het/de Product(en) die verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het goed functioneren van het/de Product(en) vast te stellen.

HOUD ER REKENING MEE DAT U DIT ANNULERINGSRECHT NIET KUNT UITOEFENEN MET BETREKKING TOT:

 • PRODUCTEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN DE HAND VAN SPECIFICATIES VAN DE CONSUMENT OF ZIJN GEPERSONALISEERD (WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT SKI’S EN BINDINGEN DIE ZIJN GEMONTEERD EN AANGEPAST AAN DE SKIËR).
 • VERZEGELDE PRODUCTEN DIE NA LEVERING UITGEPAKT ZIJN EN OP GROND VAN HYGIËNISCHE REDENEN NIET VOOR RETOURNEREN GESCHIKT ZIJN.

9.2 Retourprocedure
Een retourformulier met retourinstructies wordt aan pakket toegevoegd. Om een snelle en veilige retourzending te garanderen, raden wij u aan u aan deze retourinstructies te houden. Houd er rekening mee dat we alleen retouren en terugbetalingen verwerken voor (een) Product(en) dat/die u in de Online Winkel heeft gekocht.

 • U dient het/de Product(en) in hun oorspronkelijke verpakking te retourneren.
 • U moet alle accessoires, gebruikershandleidingen en gratis cadeaus die in dezelfde verpakking zitten, bijvoegen.
 • Als een Product is gekocht als onderdeel van een bundel van meerdere Producten, moeten alle Producten in die bundel worden geretourneerd.

Behandel het/de Product(en) met redelijke zorg en retourneer ze in de staat waarin ze aan u zijn geleverd. Verpak het/de Product(en) goed en zorg ervoor dat uw ordernummer duidelijk zichtbaar is aan de buitenkant van het pakket.

Als uw retourzending is geaccepteerd, zullen we de prijs terugbetalen die u voor het/de Product(en) heeft betaald plus de eerste verzendkosten binnen 2 dagen nadat de retourzending in ons magazijn ontvangen is. Ook als u voor expreslevering heeft gekozen, worden alleen de standaard eerste verzendkosten terugbetaald. De terugbetaling zal worden bevestigd per e-mail.

Betaling zal worden uitgevoerd met behulp van dezelfde betaalmethode als u gebruikt heeft om voor uw order te betalen.

Als u (een) Product(en) retourneert 1) dat/die u niet mag retourneren, 2) dat/die u heeft beschadigd of gebruikt op een manier die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van het/de Product(en) vast te stellen, of 3) waar (een) Product(en) uit ontbreken, of 4) waarvoor u op andere wijze geen redelijke zorg heeft betracht bij het verzorgen en retourneren van het/de Product(en), behouden wij ons het recht voor om uw retourzending af te wijzen en geen terugbetaling te doen of de aan u te betalen bedragen te verminderen met de verminderde waarde van het/de Product(en), met inachtneming van het toepasselijke recht.

Andere retourgevallen: Als de Producten die u heeft ontvangen niet overeenkomen met de producten die u heeft besteld, of als uw levering onvolledig of tijdens het vervoer beschadigd is, neem dan onmiddellijk contact op met onze Klantenservice via e-mail of telefoon.

10. WETTELIJKE GARANTIE EN GARANTIE VAN DE FABRIKANT

10.1 Wettelijke garantie
Wij zullen ervoor zorgen dat onze Producten voldoen aan de fundamentele normen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist, en we zullen er in het bijzonder voor zorgen dat onze Producten van toereikende kwaliteit zijn en overeenkomen met de beschrijving die door ons is verstrekt. Als wij een Product leveren dat niet van toereikende kwaliteit is of dat niet overeenkomt met de beschrijving die wij hebben verstrekt of anderszins niet voldoet aan uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen voor reparatie of vervanging of, indien dit niet mogelijk of onuitvoerbaar is, voor terugbetaling.

10.2 Garantie van de fabrikant
Naast de bovengenoemde wettelijke garantie bieden wij u een beperkte garantie van de fabrikant in overeenstemming met de wetgeving van Nederland. De voorwaarden van ons beperkte garantiebeleid voor (een) Product(en) is in te zien op onze website, in het deel garantiebeleid.

ALS CONSUMENT HEEFT U WETTELIJKE RECHTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN DIE DEFECT ZIJN OF NIET ZIJN ZOALS BESCHREVEN. WIJ WIJZEN U EROP DAT ONS BEPERKTE GARANTIEBELEID GEEN GEVOLGEN HEEFT VOOR UW WETTELIJKE RECHTEN EN DEZE NIET UITSLUIT, BEPERKT OF OPSCHORT (EN NIET ALS ZODANIG GEÏNTERPRETEERD MOET WORDEN).

Als u van mening bent dat u recht heeft op garantieservices, neem dan contact op met onze Klantenservice.

11. PERSOONSGEGEVENS
Het privacybeleid dat op onze website in te zien is en de aanvullende bepalingen in deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor de aankoop van (een) Product(en) in de Online Winkel is het noodzakelijk dat u het privacybeleid en de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid accepteert. Het toepasselijke privacybeleid zal in ieder geval worden nageleefd.

12. ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Deze Algemene voorwaarden beschrijven de volledige omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de Producten. Voor zover door de toepasselijke wetgeving toegestaan, zijn er geen andere voor ons bindende garanties of andere voorwaarden dan die welke in deze Algemene voorwaarden worden genoemd. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het garanderen dat het/de Product(en) geschikt zijn voor de door u beoogde doeleinden, tenzij u ons van dergelijke doeleinden op de hoogte heeft gesteld vóór het afsluiten van het contract en wij daarmee akkoord zijn gegaan. U dient zich te houden aan adviezen die wij u geven met betrekking tot Producten (met inbegrip van instructies en/of (gebruikers)handleidingen die met Producten worden geleverd). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan Producten die wij hebben geleverd als deze is veroorzaakt doordat ons advies niet is opgevolgd.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van content of materiaal dat via de Online Winkel is geüpload of verzonden. Wij garanderen niet dat de Online Winkel aan uw eisen zal voldoen of ononderbroken, tijdig of zonder fouten zal zijn of dat de site of de server waarmee de Online Winkel wordt aangeboden vrij is van virussen of bugs of dat deze de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de Online Winkel vertegenwoordigt.

Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gehouden voor vergoeding van onkosten (hierna ‘Schadevergoedingen’ te noemen) welke voortvloeien uit de schending van contractuele of niet-contractuele verplichtingen, uitsluitend

 • in geval van opzet of grove nalatigheid;
 • in geval van nalatigheid of opzettelijk veroorzaakt dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade;
 • omdat een kwaliteitsgarantie geaccepteerd is;
 • in geval van nalatige of opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;
 • wegens dwingende wettelijke aansprakelijkheid op grond van wetgeving inzake productaansprakelijkheid; of
 • vanwege enige andere verplichte aansprakelijkheid.

Schadevergoeding voor schendingen van wezenlijke contractuele verplichtingen zal beperkt zijn tot de typische en redelijkerwijs voorzienbare schade, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet, dodelijk letsel, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, in geval van aanvaarding van een kwaliteitsgarantie of dwingende wettelijke aansprakelijkheid op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid.

Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant houdt geen verband met de voorgaande bepalingen.

13. ONTWERP VAN OP MAAT GEMAAKTE PRODUCTEN:
We doen ons uiterste best om aan uw aangegeven ontwerpwensen te voldoen door de toepassing van uw persoonlijke materiaal op het te personaliseren product. Desondanks is het mogelijk dat we om technische redenen enige wijzigingen moeten maken (bijv. opmaken van foto’s en afbeeldingen om binnen de productafmetingen te passen). Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor de juridische toelaatbaarheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens, in het bijzonder foto’s, afbeeldingen en teksten waarvoor u als enige verantwoordelijk bent. Zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens die u wenst te verstrekken, in overeenstemming zijn met bindende wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheidsrechten, auteursrechten enz.). Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat de door u aangeleverde informatie in strijd is met bindende wet- en regelgeving of de rechten van derden, hebben wij het recht om de inhoud te weigeren en ons uit het contract terug te trekken.

14. ALGEMEEN
De Online Winkel mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden en op een wettige manier. U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Online Winkel en transacties die op of via de Online Winkel worden uitgevoerd.

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit laat de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

Met betrekking tot aankopen in de Online Winkel zullen wij elektronisch communiceren door het verzenden van een e-mail of andere elektronische berichten.

WIJ WIJZEN U EROP DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEN INVLOED HEBBEN OP UW WETTELIJKE RECHTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN OPGEHEVEN OF BEPERKT DOOR MIDDEL VAN EEN CONTRACT (EN DEZE VOORWAARDEN MOETEN NIET ALS ZODANIG GEÏNTERPRETEERD WORDEN).

15. KLANTENSERVICE
Onze Klantenservice zal u helpen met vragen over orders in de Online Winkel. U kunt contact met ons opnemen via e-mail of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur, behalve op feestdagen:

Atomic:
Telefonisch: +31 858 081 029
Per e-mail: Consumerservice-nl-nl@atomic.com

16. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Algemene voorwaarden vallen onder en moeten uitgelegd worden aan de hand van het recht van Nederland.