Algemene Voorwaarden voor Registratie

Deze Algemene Voorwaarden voor Registratie gelden voor het Ambassadeur programma georganiseerd door ATOMIC AUSTRIA GMBH (Atomic Straße 1, 5541 Altenmarkt), (“Amer Sports”).

Amer Sports zoekt naar enthousiaste sporters die actief en succesvol zijn in hun sport, die actief zijn in hun lokale sport communities, betrokken zijn in de lokale sport community en die de sport willen promoten onder vrienden en bekenden met het doel zo veel mogelijk mensen aan te moedigen op het gebied van sport. Daarnaast is het belangrijk om een hoog level van enthousiasme en positiviteit voor de producten van het merk Atomic te hebben.

Door het worden van Merkambassadeur wordt je lid van de Amer Sport Brand Ambassador Community. Meer informatie over de voordelen van merkambassadeur zijn, is te vinden op atomic.com/influencernl.

Aanmelding voor merkambassadeur

Om merkambassadeur te kunnen worden, moet je jezelf aanmelden bij Amer Sports. Met die aanmelding, accepteer je de volgende Registratie Condities voor het aanmeldproces en ga je hiermee akkoord.

1. Geschiktheid

Elke natuurlijke inwoner van Nederland,die op het moment van deelname de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, komt in aanmerking voor deelname.

2. Deelname vereisten

2.1         Voorwaarde voor deelname is het verstrekken van persoonlijke informatie (zoals naam, adres, geboortedatum, e-mail adres, Sociale Media kanalen) in het bijbehorende online zoek filter. Door je te registreren, ga je ermee akkoord dat Amer Sports jouw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en opslaat voor registratiedoeleinden. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen voor deelname aan het aanvraagproces. Het Amer Sports Privacy Beleid, beschikbaar op is van toepassing https://www.atomic.com/en/privacy-policy.

2.2         Alleen aanvragen waarin alle informatie volledig en correct is ingevoerd, kunnen worden overwogen. Aanvragen met onvolledige of onjuiste informatie worden niet in behandeling genomen.

2.3         Het is ook mogelijk om aanvullende informatie (bijvoorbeeld foto’s) aan te bieden om Amer Sports van jouw aanmelding als merkambassadeur te overtuigen (“Content“). Op basis van deze content kan Amer Sports jouw ervaringingen met foto’s en productplaatsing beoordelen. Het enige doel voor dit ingezonden content is het vinden van de meest geschikte merkambassadeur. De geleverde inhoud zal niet elders worden gebruikt. Meer informatie over de inhoud die je verstrekt, vindt je in deze registratiebepalingen (hoofdstuk 3).

2.4         Amer Sports behoudt het recht om kandidaten uit het sollicitatieproces te diskwalificeren die de competitie, het systeem en/of de website manipuleren en/of het registratieproces of de goede zeden schenden en/of proberen de concurrentie te beïnvloeden in een oneerlijke en/of onoprechte manier.

2.5         Deelname is alleen online mogelijk.

3. Inhoud die wordt geleverd als onderdeel van de aanmelding

3.1         Let op de volgende punten wanneer je content verstrekt aan Amer Sports bij jou aanmelding:

  • Het verstrekte content mag niet obsceen, immoreel, kwetsend, lasterlijk, beledigend, ethisch aanstootgevend, gewelddadig, intimiderend, racistisch, aanzetten tot racisme, xenofoob, rechts extremistisch of lasterlijk en/of anderszins laakbaar en/of op een andere manier zijn tegen de goede zeden en/of in strijd zijn met de openbare orde.
  • Het ingezonden content mag geen inbreuk maken op rechten van derden, in het bijzonder, niet op het recht op beeld en/of auteursrechten van derden
  • De inhoud van het bestand dat wordt geüpload, mag niet groter zijn dan 500 megabytes.

3.2         Je geeft ons het recht om het content te archiveren, te bewerken, te reproduceren en te delen met andere bedrijven van de Amer Sports Group. Een publicatie van de inhoud is uitgesloten.

4. Informatie over de verkozen merkambassadeurs

4.1         Vanuit de aanvragen

kiest Amer sports de merkambassadeuren van de toekomst. Deze keuze ligt bij Amer sports.

4.2         De geselecteerde Brand Ambassadors worden schriftelijk (per e-mail) door Amer Sports op de hoogte gebracht en kunnen door Amer Sports worden gepubliceerd met de naam en het display van het Social Media Profiel. Met deze vorm van publicatie stemt de merkambassadeur daar al uitdrukkelijk mee in. Deze goedkeuring kan op elk moment worden ingetrokken door de merkambassadeur.

5. Vroegtijdige beëindiging

5.1         Amer Sports behoudt zich het recht om de aanvraagprocedure op elk moment en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. Amer Sports maakt in het bijzonder gebruik van deze opties als, om technische redenen (virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen, een correcte uitvoering van het aanvraagproces niet kan worden gegarandeerd.

5.2         Aanvragers hebben geen recht op claims van een dergelijke vroege beëindiging van het aanvraagproces. Indien een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een aanvrager, kan Amer Sports van die persoon een schadevergoeding eisen voor de geleden schade.

6. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Amer Sports voor het bestaan van de technische vereisten voor tijdige deelname aan het aanvraagproces is uitgesloten.

7. Anders

7.1         Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

7.2         Door te registreren erken je dat deze promotie niet is gelieerd aan Facebook, Instagram, YouTube en/of andere sociale media kanalen (gezamenlijk “Social Media kanalen“) en in het bijzonder niet wordt gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Social Media kanalen. Facebook, Instagram en YouTube staan volledig vrij van alle claims met betrekking tot deze promotie. Alle informatie wordt uitsluitend door Amer Sports en niet door Social Media kanalen verstrekt en u deelt uw informatie niet met Facebook, Instagram, YouTube of een ander Social Media kanaal, maar alleen met Amer Sports.