Všeobecné podmínky a pravidla registrace

Tyto všeobecné podmínky a pravidla registrace jsou platná pro program pro ambasadory, který pořádá solečnost ATOMIC AUSTRIA GMBH (Atomic Straße 1, 5541 Altenmarkt) (“Amer Sports”).

Amer Sports hledá sportovní nadšence, kteří jsou aktivní a úspěšní ve svém sportu. Zajímají se o místní sportovní komunitu a chtějí propagovat svůj sport mezi přáteli a známými tak, aby je co nejvíce povzbudili ke sportování. Zároveň by jim měli dodávat nadšení a radost z výrobků značky Atomic.

Jestliže se stanete ambasadorem značky, přidáte se ke komunitě značky Amer Sports. Více podrobností o výhodách pro ambasadory značky a další informace naleznete na atomic.com/influencercze.

Žádost stát se ambasadorem značky

Abyste se mohli stát ambasadorem značky, musíte podat žádost u společnosti Amer Sports. Podáním žádosti souhlasíte s následujícími podmínkami registrace pro uchazeče.

1. Způsobilost

Každý obyvatel Czechia, který dovršil 18 let věku v době účasti je způsobilý k účasti.

2. Požadavky

2.1         Předpokladem pro účast je poskytnutí osobních údajů (zahrnujících jméno, adresu, datum narození, emailovou adresu, účty sociálních sítí) v příslušném online formuláři. Registrací souhlasíte s tím, že Amer Sports shromažďuje, zpracovává a uchovává vaše osobní údaje pro účely registrace. Vaše osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány jenom za účelem účasti v procesu podání žádosti. Platné Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Amer Sports jsou dostupné https://www.atomic.com/en/privacy-policy

2.2         Pouze úplně a správně vyplněné žádosti budou brány v potaz. Žádosti neúplné, nebo s nesprávnými informacemi budou vyřazeny.

2.3         Je také možné poskytnout další doplňující obsah (např. fotky), které podpoří vaší žádost u společnosti Amer Sports být ambasadorem značky (“Obsah”). Na základě obsahu chce společnost Amer Sport vyhodnotit vaše zkušenosti s fotografiemi a product placementem. Účelem je nalezení nejvhodnějšího kandidáta na pozici ambasadora značky. Poskytnutý obsah nebude použit nikde jinde. Podrobnější informace o poskytnutém obsahu můžete nalézt v podmínkách registrace (Oddíl 3).

2.4         Společnost Amer Sports si vyhrazuje právo vyřadit žadatele z procesu žádosti, pokud ovlivní, nebo se pokusí ovlivnit soutěž, systém a/nebo webové stránky a/nebo poruší registrační proces nebo dobré mravy, a/nebo se pokusí ovlivnit konkurenci nespravedlivým a/nebo nečestným způsobem.

2.5         Účast je možná pouze online.

3. Obsah poskytnutý jako součást žádosti

3.1         Prosím berte na vědomí následující, pokud poskytujete jako součást své žádosti společnosti Amer Sports doplňující obsah:

  • Předložený obsah nesmí být obscénní, nemorální, zraňující,urážlivý, násilný, eticky útočný, oslavující násilí, obtěžování, rasismus, podněcování k rasismu, xenofibii, pravicovému extremismu, nebo klamavý a/nebo jinak trestuhodný a/nebo jakkoliv jinak proti dobrým mravům a/nebo v rozporu s věřejným pořádkem.
  • Předložený obsah nesmí poškodit práva třetích stran, zejména autorská práva fotografií třetích stran.
  • Velikost obsahu nesmí překročit 500 megabitů.

3.2         Dáváte nám právo uchovávat, upravovat, reprodukovat a sdíled Obsah s dalšími společnosti skupiny Amer Sports. Publikování obsahu je vyloučeno.

4. Informace o vybraných ambasadorech značky

4.1         Z předložených žádostí společnost Amer Sports vybere budoucího ambasadora značky. Výběr je na rozhodnutí společnosti Amer Sport.

4.2         Vybraní ambasadoři značky budou společností Amer Sports informováni písemně (emailem) a jejich jméno a profil na sociálních sítích může být publikován společností Amer Sport. Ambasador značky tímto vyjadřuje svůj souhlas s tímto způsobem zveřějnění. Tento souhlas může amabasador značky kdykoliv zrušit.

5. Předčasné ukončení

5.1         Amer Sports si vyhrazuje právo ukončit nebo přerušit proces žádosti kdykoliv a bez upozornění a bez uvedení důvodu. Společnost Amer Sports využívá této možnosti, zejména pokud z technických důvodů (viry v počítačovém systému, manipulace nebo chyby v hardwaru a/nebo softwaru) nebo z právních důvodů nemůže být zaručen řádný proces podávání žádostí.

5.2         Žadatelé nebudou mít nárok na žádné náhrady v případě předčasného ukončení procesu žádosti. Pokud je takové ukončení způsobeno nevhodným chováním žadatele, pak může společnost Amer Sports požadovat od této osoby za vzniklou škodu odškodnění.

6. Odpovědnost

Odpovědnost společnosti Amer Sports za existenci technických požadavků pro včasnou účast v procesu žádosti je vyloučena.

7. Ostatní

7.1         Právní postih je vyloučen.

7.2         Registrací potvrzujete, že tato propagace není spojena se sociálními sítěmi jako je Facebook, Instagram, YouTube a další (označovány jako “platformy SM”) a zejména, že není platformami SM sponzorována, organizována a nijak podporována. Osvobozujete Facebook, Instagram nebo YouTube od všech stížností spojených s touto propagací. Veškeré informace jsou poskytnuty výhradně společnosti Amer Sport a nikoliv SM platformám. Své údaje nesdílíte s Facebook, Instagram, Youtube nebo jinými SM platformami ale pouze se společností Amer Sports.