TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Amer Sports on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja. Tämän tietosuojakäytännön (“Käytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, millaisia tietoja keräämme tuotteidemme ja palvelujemme yhteydessä sekä millä tavalla käsittelemme ja käytämme näitä tietoja. Ilmaisu ”henkilötiedot” tarkoittaa tässä Käytännössä tunnistettua tai tunnistettavaa yksilöä (eli luonnollista henkilöä) koskevia tietoja.

“Amer Sports” tarkoittaa Amer Sports Oyj:tä, mukaan lukien kaikki sen kulloisetkin konserni- ja tytäryhtiöt (joihin viitataan myös ilmaisuilla “me”, “meitä” tai “meidän). Amer Sportsin tuotemerkit on lueteltu osoitteessa www.amersports.com/brands. Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että tämän Käytännön mukaisesti kerättyjä henkilötietojasi voi käyttää yksi tai useampi Amer Sports -konserniin kuuluva yhtiö, joita pidetään, erikseen tai yhdessä, rekisterinpitäjinä kyseisten tietojen osalta. 

Tätä Käytäntöä sovelletaan Amer Sportsin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä sellaisiin henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Kerätessämme edellä mainittuja tietoja esimerkiksi Amer Sportsin tuotteiden, verkkosivustojen, sovelluksien taikka muun tyyppisten, tavallisesti sähköisessä muodossa tarjoamien palvelujen yhteydessä sisällytämme  linkin tai muun asianmukaisen viittauksen tähän Käytäntöön.  Tämä koskee myös henkilötietojen keräämistä Amer Sportsin muiden palvelujen, kuten asiakas- ja takuupalvelujen, asiakastapahtumien, sekä tarjousten ja myynninedistämiskampanjoiden yhteydessä.

Saatamme ilmoittaa sinulle myös muista tietosuojaan liittyvistä ehdoista jonkin yksittäisen Amer Sportsin tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tällaiset tuote – tai palvelukohtaiset ehdot syrjättävät tämän Käytännön mahdollisten ristiriitaisten kohtien osalta. Tuotteemme ja palvelumme saattavat lisäksi sisältää linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille sekä muihin kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin. Näillä yhtiöillä ja muilla osapuolilla on omat tietosuojakäytäntönsä, jotka suosittelemme lukemaan huolellisesti. Amer Sports ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä.

Kun sovellettava lainsäädäntö edellyttää suostumustasi tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, vaadittava suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen esimerkiksi rastittamalla suostumustasi osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksesi selkästi ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla käyttämästäsi tuotteesta, verkkosivustosta, palvelusta tai sovelluksesta riippuen.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme henkilötietojasi tavallisesti ostaessasi tuotteitamme tai palveluitamme taikka rekisteröityessäsi niihin, osallistuessasi tarjoukseen tai myynnisedistämiskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Alla on esimerkkejä sinusta keräämiemme tietojen luokista.

Tekniset tiedot. Useimmiten voit vierailla verkkosivustoillamme sekä käyttää tuotteitamme ja palvelujamme ilman tunnistautumista. Tiettyjä teknisiä tietoja kerätään kuitenkin tavanomaisena osana palveluidemme käyttöä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohdat, verkkosivusto, josta linkityit, sivut, joilla vierailet, käyttämäsi linkit, tarkastelemasi mainospalkit ja muu katsomasi sisältö, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut sellaiset tekniset tiedot, joita selaimesi antaa meille tai joita muutoin kerätään tiettyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Käyttäessäsi palvelujamme tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme tietoliikenneverkkojen kautta tietoliikenneoperaattori saattaa, tavanomaisena osana tällaista yhteydenottoa välittää meille tiettyjä tietoja, kuten liittymänumerosi.Tutustuthan myös alla olevaan kohtaan ”Evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttö”.

Meille antamasi tiedot. Rekisteröityessäsi palvelujemme käyttäjäksi, tehdessäsi ostoksen, osallistuessasi tarjouskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi, salasanasi sekä muita sellaisia pääsytietoja, joita käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä heidän toimiensa vahvistamiseen ja joita tarvitsemme voidaksemme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja ollaksemme yhteydessä kanssasi. Saatamme lisäksi pyytää lataamiasi tietoja, kuten sijaintitietoja, reittitietoja, kuvia jne. Edellä mainitun lisäksi saatamme kerätä harjoittelutietoja sekä väestötieteellisiä tietoja (ikäsi, sukupuolesi, postinumerosi, kielivalintasi jne.)

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja, laitteitasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa.Osa palveluistamme saattaa antaa sinun ilmoittaa myös muita henkilöitä koskevia tietoja esimerkiksi tilatessasi tuotteen, jonka haluat meidän lähettävän suoraan toiselle vastaanottajalle.

Henkilötietojen erikoisluokat. Saatamme kerätä biometrisiä ja terveyteesi liittyviä tietoja, kuten verenpaineesi, sykkeesi, sormenjälkesi tai muita vastaavia tietojasi ostamastasi palvelusta tai tuotteesta riippuen. Käyttäjiä pyydetään antamaan suostumuksensa tällaisten tietojen keräämiseen kunkin kyseessä olevan palvelun tai tuotteen osalta erikseen. Tiettyjen palvelujen tai sovellusten osalta tämä voidaan tehdä sovelluksen tai palvelun asetuksia säätämällä. Suostumuksen epääminen saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Meidän kanssamme toteuttamasi liiketapahtumat. Keräämme tai pyydämme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen.Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tekemiesi tiedustelujen tai pyyntöjen yksityiskohtia, tarjottuja tuotteita ja palveluja (mukaan lukien toimitustiedot) koskevia tietoja, ostoja koskevia tietoja (mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot), sinun ja Amer Sportsin välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenotoista ja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekämuita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti saatamme nauhoittaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muiden vastaavien yhteystahojen kanssa.

Sijaintitiedot. Osa palveluistamme saattaa edellyttää sijaintitietojesi käyttöä. Sijaintitietojesi käyttö edellyttää kuitenkin kunkin tällaisen palvelun osalta etukäteen antamaasi suostumusta.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme saada soveltuvien lakien mukaisesti tiettyjä henkilötietoja postituslistoja vuokraavilta yhtiöiltä sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Tämä voi pitää sisällään henkilötietoja, kuten luottotietojen ja osoitetietojen päivityksiä.

 

MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Amer Sports käsittelee henkilötietojasi tässä Käytännössä ja/tai mahdollisissa muissa palvelukohtaisissa tietosuojaa koskevissa ehdoissa esitetyissä tarkoituksissa. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että yksi tai useampi tarkoitus voi soveltua samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi pyytämäsi tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi, muiden pyyntöjesi täyttämiseksi, tilauksesi käsittelemiseksi sekä sinun ja Amer Sportsin välisen sopimuksen yleiseksi täyttämiseksi ja toimeenpanemiseksi.  Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseksi, sinun tunnistamiseksi sekä petosten ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseki ja estämiseksi.

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi kehittääksemme tuotteitamme ja/tai palvelujamme. Käytämme kuitenkin tuotteidemme ja palvelujemme kehittämisessä useimmiten koostettuja ja tilastollisia tietoja, emmekä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Edellä mainitun lisäksi saatamme käsitellä ja käyttää tietojasi tarjontamme yksilöimiseksi sekä sinulle personoidun palvelun tarjoamiseksi. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sekä esittää personoitua sisältöä ja mainontaa. Saatamme yhdistää tietyn Amer Sportsin tuotteen ja/tai palvelun käytön yhteydessä sinusta kerättyjä henkilötietoja muihin sinua koskeviin tietoihin, ellei näitä tietoja ole kerätty jotakin muuta tarkoitusta varten.

Yhteydenpito kanssasi sekä markkinointi. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi antaessamme tietoja käyttämiisi tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen sekä ottaessamme sinuun yhteyttä asiakastyytyväisyyskyselyitä varten. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää tietojasi markkinointitarkoituksessa. Tämä voi pitää sisällään henkilötietojesi käyttöä yksilöityihin markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä.

Osaa tuotteistamme ja palveluistamme voidaan lisäksi käyttää muiden yhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen myynninedistämiseen. Amer Sports ei kuitenkaan luovuta henkilötietojasi mainittujen yhtiöiden markkinointitoimintaan ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

Profilointi. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Profilointi pitää sisällään henkilötietojesi automatisoitua käsittelyä yksilöllisten kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimiseksi, analysoimiseksi taikka ennustamiseksi. Tälla tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviesteja sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

 

HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ainoastaan tässä Käytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Amer Sports -konserniyhtiöt. Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi voidaan jakaa Amer Sports –konserniyhtiöiden kesken ja että saamme luovuttaa henkilötietosi muiden Amer Sports –konserniyhtiöiden käyttöön.  

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet. Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Amer Sportsin puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten, logististen ja muiden palvelujen tarjoajat). Nämä osapuolet saavat kuitenkin käyttää henkilötietojasi ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Amer Sports edellyttää lisäksi, että kyseiset osapuolet toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tämän Käytännön mukaisesti ja että he käyttävät asianmukaisia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

Voimme lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mukaan lukien syketietosi, biometriset tietosi sekä muut terveyteen liittyvät tietosi, palvelukumppanille, mikäli käytät sellaisia palveluja, joissa ulkopuolisen yhtiön on palvelua tarjotakseen saatava pääsy tällaisiin tietoihin tai mikäli olet erikseen antanut suostumuksesi siihen, että ulkopuolinen yhtiö käsittelee tietojasi Amer Sportsin tarjoamisen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä.

Henkilötietojen siirto ulkomaille. Tuotteitamme ja palvelujamme voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan näin ollen luovuttaa myös käyttämiesi palveluiden sijaintimaan ulkopuolelle, mukaan lukien sellaiset Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat, joissa tietosuojataso ei Euroopan komission mukaan ole välttämättä riittävä. Tällöin ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojesi kansainvälisten luovutusten osalta tukeudumme yleisesti sopimuksiin, jotka perustuvat Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin. Mallisopimuslausekkeet löytyvät http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Mikäli haluat lisätietoja liittyen henkilötietojesi siirtoon ulkomaille,  voit ottaa meihin yhteyttä alla esitettyjä yhteystietoja käyttäen.

Muut tiedonluovutukset. Voimme luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme Amer Sportsin oikeutettuja intressejä, esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa.

Yrityskaupat ja -järjestelyt. Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltäsekä heidän neuvonantajiltaan.

 

ALAIKÄISIÄ KOSKEVAT TIEDOT

Amer Sportsin tarkoituksena ei ole kerätä tietoja eikä ryhtyä liiketoimiin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat kotimaassaan alaikäisiä. Käyttäjän ikää ei kuitenkaan ole aina mahdollista todentaa tarkasti, mistä johtuen tietokantamme saattavat sisältää alaikäisten henkilötietoja. Pidätämme oikeuden estää pääsy palveluun sellaiselta henkilöltä, joka on tai jonka epäilemme olevan alaikäinen.

Amer Sportsin toimintatapana on pyytää, etteivät alaikäiset tekisi ostoksia tai ryhtyisi muihinkaan tuotteitamme ja palvelujamme koskeviin oikeudellisiin toimenpiteisiin ilman vanhemman tai muun laillisen huoltajan suostumusta, ellei se ole soveltuvan lainsäädännön mukaan sallittua. Mikäli olet alaikäinen, tulee sinua pystyä todistamaan, että sinulla on laillisen huoltajasi suostumus.

 

TIETOJEN LAATU JA SÄILYTTÄMINEN

Ryhdymme  kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Tietyt Amer Sportsin tuotteet ja palvelut saattavat antaa sinun hallita profiiliasi sekä tässä profiilissa olevia tietoja. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa henkilötietosi profiilisi kautta varmistaaksesi niiden oikeuden ja ajantasaisuuden. Muistathan, että sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden tietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on sinun vastuullasi.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai kuin soveltuvassa lainsäädännössä edellytetään.

 

TIETOTURVA

Amer Sports on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimenpiteet välttääkseen ja minimoidakseen henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä.

Tällaisia suojaustoimenpiteitä ovat soveltuvin osin, palomuurien, suojattujen serveritilojen sekä salauksen käyttö, asianmukaisten pääsyoikeuksien hallintajärjestelmien ja –prosessien käyttöönotto, käsittelijöiden huolellinen valinta, käsittelyyn osallistuvien Amer Sportsin työntekijöiden riittävä koulutus sekä muut henkilötietojen luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet.   Saatamme myös tehdä varmuuskopioita sekä käyttää muita vastaavia tapoja henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi. Amer Sportsin verkkosivuston osan tukiessa verkossa toteutettavia liiketapahtumiakäytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten “Secure Sockets Layer”  (“SSL”) –menetelmää, suojataksemme verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuutta ja turvallisuutta.

 

EVÄSTEIDEN JA VERKKOJÄLJITTEIDEN KÄYTTÖ

Vieraillessasi jollakin Amer Sportsin verkkosivustolla tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja “eväste”-nimisen tekstitiedoston muodossa. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Evästeiden käytön tarkoituksena on hyödyttää sinua esimerkiksi siten, että sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi useasti istunnon aikana eikä siirtää tuotteita uudelleen ostoskoriin, mikäli ostostapahtumasi kestää yhtä vierailua kauemmin. Evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja profilointiin.

Osa Amer Sportsin verkkosivustoista saattaa käyttää myös toisenlaisia paikallisen säilyttämisen menetelmiä, kuten paikallisesti jaettuja kohteita (joita kutsutaan myös “Flash-evästeiksi”) sekä paikallista muistia nimeltään HTML5. Nämä menetelmät muistuttavat edellä mainittuja evästeitä siltä osin, että ne tallennetaan laitteellesi ja niitä voidaan käyttää tallentamaan toimintaasi ja mieltymyksiäsi koskevia tietoja. Nämä menetelmät saattavat kuitenkin tavanomaisiin evästeisiin verrattuina käyttää eri osia laitteestasi, jolloin et välttämättä pysty hallitsemaan niitä tavanomaisia selaintyökaluja ja –asetuksia käyttäen. Voit estää Flash-evästeiden tallentumisen seuraamalla seuraavia Adoben antamia ohjeita osoitteessa http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

Amer Sports saattaa käyttää niin sanottuja verkkojäljitteitä ”web beacons” (tai “pikselitunnisteita”) joidenkin verkkosivustojen yhteydessä. Emme kuitenkaan käytä niitä tunnistamaan yksittäisiä käyttäjiä henkilökohtaisesti. Verkkojäljitteet ovat yleensä graafisia kuvia, jotka on asetettu verkkosivustolle ja joita käytetään verkkosivuston vierailijoiden määrän laskemiseksi ja/tai tiettyihin evästeisiin pääsemiseksi. Näitä tietoja käytetään palvelujemme parantamiseen. Verkkojäljitteet eivät tavallisesti kerää muuta tietoa kuin sitä, minkä selaimesi antaa meille internetissä tapahtuvan viestinnän tavanomaisena osana. Mikäli kytket evästeet pois päältä, verkkojäljite ei enää pysty jäljittämään nimenomaista toimintaasi. Verkkojäljite saattaa kuitenkin jatkaa tietojen keräämistä IP-osoitteestasi tapahtuvista vierailusta, mutta tällaiset tiedot eivät  ole henkilökohtaisesti tunnistettavia.

Mikäli haluat kytkeä evästeet pois päältä tai mikäli haluat saada ilmoituksen ennen kuin niitä asetetaan koneellesi, voit tehdä sen selainasetuksissasi. Jos esimerkiksi käytät Internet Exploreria, voit kytkeä evästeet pois päältä ja hallita niitä seuraamalla https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies -sivulla olevia ohjeita. Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivustojen osia, mikäli olet kytkenyt evästeet pois päältä.

Tietyt sellaiset liikekumppanimme, joiden sisällössä on linkki verkkosivustollemme tai joiden sisältöön on linkki verkkosivustollamme, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. Meillä ei kuitenkaan ole pääsyä näihin evästeisiin, emmekä voi hallita niitä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä, muita paikallisesti tallennettuja säilöntämenetelmiä, jäljitteitä ja muita tietoja tallennetaan laitteillesi. Olet lisäksi ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy näihin evästeisiin, paikallisesti tallennettuihin säilöntämenetelmiin, jäljitteisiin ja tietoihin.

 

OIKEUTESI

Sinulla on sekä oikeus pyytää tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista että oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä täydentämään, korjaamaan, anonymisoimaan tai poistamaan mahdollisia puutteellisia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietojasi. Emme kuitenkaan pysty poistamaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi tai jotka on säilytettävä soveltuvan lainsäädännön nojalla. Sinulla on oikeus pyytää ja saada sinusta keräämiämme henkilötietoja yleisessä ja konekielisessä muodossa. Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, myynninedistämismateriaalien lähettämiseen, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Halutessasi käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi voit, soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa, ottaa yhteyttä meihin joko markkinointimateriaalissa ilmoitettuja tai tässä Käytännössä jäljempänä esitettyjä yhteystietoja käyttäen. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, ettemme voi enää tarjota sinulle kyseisiä palveluja, etenkin jos olet halunnut meidän poistavan henkilötietosi tai lopettavan niiden käsittelyn. Suosittelemme, että hyödynnät käytössäsi olevia profiilin hallintatyökaluja, sillä nämä työkalut antavat sinulle usein suoran pääsyn henkilötietoihisi, ja pystyt niiden avulla tehokkaasti hallitsemaan henkilötietojasi.

Pyydämme ottamaan huomioon, että Amer Sports voi joutua tunnistamaan sinut sekä pyytämään lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyyntösi. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että sovellettavassa lainsäädännössä voi olla rajoituksia ja muita edellä oleviin oikeuksiisi liittyviä määräyksiä.

 

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Mikäli Amer Sportsin henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei ole mielestäsi soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli Amer Sports ei ole mielestäsi riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutmista, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 

HENKILÖTIETOJESI REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa olevat rekisterinpitäjät ovat:

1) Amer Sports Oyj

Konepajankuja 6

00511 Helsinki

ja

2) se Amer Sports -konserniyhtiö, jonka verkkosivustoa, sovellusta, tuotetta tai palvelua käytät (nimi ja virallinen osoite ilmoitetaan osto- tai rekisteröintiprosessin yhteydessä)

sekä soveltuvin osin,

3) se Amer Sports –konserniyhtiö, joka käyttää henkilötietojasi suoramarkkinointiinsa tai vastaaviin tarkoituksiin (nimi ja virallinen osoite ilmoitetaan vastaanottamassasi markkinointimateriaalissa).

 

Voit ottaa yhteyttä edellä mainittuihin rekisterinpitäjiin osoittamalla yhteydenottosi seuraavaan osoitteeseen:

Amer Sports Oyj

c/o Legal Affairs

Konepajankuja 6

00510 Helsinki

 

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

Amer Sports voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, Amer Sports ilmoittaa niistä sinulle etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksesi.