Alpine Ski Poles Race

sammenlign produkter

du kan sammenligne funksjoner på opp til tre produkter i samme gruppe ved å sjekke boksene som kommer opp til venstre for produktene og så klikk.

REDSTER BEND JR

REDSTER BEND JR zoom

The Atomic Redster Bend JR is the perfect race pole for speed disciplines.


The curved pole is made from a lightweight aluminum alloy which has been additionally hardened to protect the pole from damage.

mer